/

Tyrkias forhold til verden

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Trump skaper panikk i Mexicos oligarki

Neste sak

Mellom ideologi og pragmatisme

Mer Kart

Erobringen av polhavene

Global oppvarming gjør polhavene i nord og sør attraktive. Issmeltingen i nord kan åpne enorme hav- og kystområder for sjøfart og utvinning av naturressurser. Og jo mer havisen smelter, jo større blir etterspørselen etter isbrytere.

Øystaten Palestina

Kan de øyene Palestina i dag i praksis består av danne grunnlag for en selvstendig stat?

0 kr 0