Ambassadørene av Hans Holbein den yngre (1533).
Kritikk Anamorfose

Narcissusspeilet

Få ting er vanskeligere enn å virkelig lese eller å virkelig se.

Posted on

Den kristne bildetradisjonen baserer sine gjengivelser av Jesu korsfestelse utelukkende på Johannes-evangeliet. Det er den eneste beretningen som sier at Jesus blir stukket i siden med lanse, for å stemme overens med en profeti: «De skal se på ham som de har gjennomboret» (Joh. 19,37) – en profeti man for øvrig aldri har funnet ut hvor kommer fra.

Ettersom det ikke fantes noen vitner til Jesu død på korset og evangelieforfatterne skrev 40–50 år etter hendelsen, dreier det seg om en fiksjon som bruker litterære virkemidler med rent teologiske formål, eller også politiske i streng forstand. I kapittel 19 står det hos Johannes: «Det var helgaften, og kroppene måtte ikke bli hengende på korset over sabbaten, for denne sabbaten var en stor høytidsdag. Jødene ba derfor Pilatus om at beina måtte knuses på dem og kroppene bli tatt ned. Soldatene kom da og knuste beina først på den ene og så på den andre som var blitt korsfestet sammen med Jesus. Da de kom til Jesus, så de at han alt var død, og de knuste ikke hans bein.» (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler. Allerede abonnent? Logg inn.
Digitalt abonnent
Fra 49Kr.
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Årsabonnement
649Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Kvartalsabonnement
159Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver