Narcissusspeilet

Få ting er vanskeligere enn å virkelig lese eller å virkelig se.

Den kristne bildetradisjonen baserer sine gjengivelser av Jesu korsfestelse utelukkende på Johannes-evangeliet. Det er den eneste beretningen som sier at Jesus blir stukket i siden med lanse, for å stemme overens med en profeti: «De skal se på ham som de har gjennomboret» (Joh. 19,37) – en profeti man for øvrig aldri har funnet ut hvor kommer fra.

Ettersom det ikke fantes noen vitner til Jesu død på korset og evangelieforfatterne skrev 40–50 år etter hendelsen, dreier det seg om en fiksjon som bruker litterære virkemidler med rent teologiske formål, eller også politiske i streng forstand. I kapittel 19 står det hos Johannes: «Det var helgaften, og kroppene måtte ikke bli hengende på korset over sabbaten, for denne sabbaten var en stor høytidsdag. Jødene ba derfor Pilatus om at beina måtte knuses på dem og kroppene bli tatt ned. Soldatene kom da og knuste beina først på den ene og så på den andre som var blitt korsfestet sammen med Jesus. Da de kom til Jesus, så de at han alt var død, og de knuste ikke hans bein.» (…)

^

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Kunsten å drepe en by

Neste sak

Ingen frihet uten likhet

Mer Kritikk

Beslutninger i terrorens tid

Vår tendens til å sette alt vårt håp til et heltemodig enkeltindivid, viser galskapen i dagens anspente geopolitiske situasjon.

Arbejdets moral

Arbejdssamfundet er i krise, hævder forfatteren Eskil Halberg i Roden til alt ondt, hvor han giver en grundlæggende kritik af vores forståelse af arbejdslivet og meningen hermed. En kritik der finder genklang i nyudgivelsen av Bertrand Russells klassiker Hyldest til lediggang.

Anarkismens alternativ

En nærmest systemisk krise i demokrati, politik og økonomi har ramt vores samfund og ingen synes at have svaret på tidens problemer. Aktivist og antropolog David Graeber hævder et anarkistisk menneskesyn kan lede vejen ud af tidens kriser.

Tematyranniet

En absolutt nødvendighet for litteraturen og filmen er gått tapt.

Utopien som forbrug

Klavs Birkholms Efter mennesket viser hvordan teknofascination, optimeringsteknologier og en ekstrem individorienteret konkurrencementalitet i et nyliberalt samfund går hånd i hånd. Den store taber er den kritiske tænkning og en etisk-æstetisk sensibilitet.

0 kr 0