/

Eksportkredittbyråenes ukjente rolle

Nesten 80 prosent av utviklingslandenes gjeld til europeiske myndigheter kommer fra eksportkredittgarantier. Eksportkredittbyråene er de «ukjente gigantene» i den internasjonale finansnæringen. Mange eksportkredittbyrå-støttede prosjekter har hatt negativ virkning på utvikling og miljø eller brutt med menneskerettighetene.

Eksportkredittbyråene (ECA) har hittil i stor grad unngått offentlighetens søkelys. Byråene er ifølge økonomen Delio Gianturco de «ukjente gigantene» i den internasjonale finansnæringen. Disse offentlige organene, eller noen ganger private selskaper som opererer på vegne av staten, er opprettet av myndighetene for å stimulere til eksport. De støtter landenes næringsliv og er sentrale tilretteleggere for internasjonal handel. De fleste ECA-er – som Export-Import Bank of the United States (Ex-Im Bank), BPifrance i Frankrike, Euler Hermes Aktiengesellschaft i Tyskland, China Export and Credit Insurance Corporation (også kjent som Sinosure) og Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) – er med i Berne-unionen, en bransjeforening opprettet i 1934 for ledende aktører innen eksportkredittforsikring og investeringsgaranti.

Foreningens medlemmer utstedte 2300 milliarder dollar i forsikrings- og finansprodukter i 2017, noe som tilsvarer 14 prosent av verdens handel med varer og tjenester. Disse sentrale aktørene i det globale handelsmaskineriet dekker to typer risiko: handelsrisiko og statsrisiko. (…)

^

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Den mørke mandagen

Neste sak

Formenes kraft

Mer Kina

Strategisk helse

I 2014 lanserte Jack Ma AliHealth for å dekke kinesernes ønske om bedre helsetjenester. Mye tyder på at selskapet har en lys framtid foran seg.

Alibaba, et kinesisk epos

Med innsamling av persondata fra kundene og et godt forhold til det kinesiske regimet, har Alibaba blitt en verdensledende aktør innen netthandel, digitale betalingsløsninger og helsetjenester. Nå har de kinesiske lederne satt foten ned for konsernet, som er blitt en systemisk risiko.

Kina kopierer Harvard

President Xi Jinping liker å rakke ned på vestlige verdier. Likevel har kinesiske myndigheter kopiert Harvards utdanningsprogram for offentlige ledere. Over hundre tusen kinesere har tatt mastergraden som ble innført på begynnelsen av 2000-tallet.

Kinas posisjonering i FN

Siden 2007 har Kina fått en rekke sentrale lederstillinger i FN-systemet, men påstandene om at landet har invadert FN er betydelig overdrevet. Kina har snarere vært målbevisst.

Kinas lovløse armada

Kina er verst i verden på ulovlig, urapportert og uregulert fiske. I denne månedens podkast fra Le Monde diplomatique snakker George Miller med den prisbelønte journalisten Ian Urbina om hans møte med aggressive kinesiske fiskere i Japanhavet og det kinesiske fiskets konsekvenser for planetens synkende fiskebestander.

0 kr 0