Hva vil Russland?

Utfordrer Russland Vesten for å vende oppmerksomheten bort fra interne problemer eller forsøker Kreml, sammen med Kina, å danne et nytt internasjonalt system uten amerikansk dominans?

FOTO: DON FONTIJN / UNSPLASH.

Hva vil Russland? Skal vi tro vestlige kommentatorer klamrer Kreml seg til en forgangen verdensorden, til Jalta-systemet fra den kalde krigens dager, da Kreml hadde en innflytelsessfære i Øst-Europa. Annekteringen av Krim i 2014 og støtten til opprørerne i Donbass er, ifølge dem, et militært forsøk på å bevare innflytelsen over den tidligere sovjetrepublikken Ukraina. I sin «National Security Strategy» fra desember 2017 definerer den amerikanske administrasjonen Russland som en «revisjonistisk makt» som ønsker å ødelegge det eksisterende internasjonale systemet.

Det vanlige vestlige synet er at Russland har et svakt autoritært regime som forsøker vende oppmerksomheten bort fra interne problemer med militære eventyr i utlandet, og at det også prøver å eksportere sitt autoritære styresett med en «autokrati-allianse» med Kina. Å utfordre Vesten kan være en effektiv måte å styrke et politisk system på, men det er feilslått å gjøre det til den eneste forklaringen på Russlands atferd. For hva vil egentlig Kreml, og hvilken rolle spiller det stadig tettere forholdet til Kina?
(…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

0 kr 0