FOTO: DON FONTIJN / UNSPLASH.

Hva vil Russland?

Utfordrer Russland Vesten for å vende oppmerksomheten bort fra interne problemer eller forsøker Kreml, sammen med Kina, å danne et nytt internasjonalt system uten amerikansk dominans?

Hva vil Russland? Skal vi tro vestlige kommentatorer klamrer Kreml seg til en forgangen verdensorden, til Jalta-systemet fra den kalde krigens dager, da Kreml hadde en innflytelsessfære i Øst-Europa. Annekteringen av Krim i 2014 og støtten til opprørerne i Donbass er, ifølge dem, et militært forsøk på å bevare innflytelsen over den tidligere sovjetrepublikken Ukraina. I sin «National Security Strategy» fra desember 2017 definerer den amerikanske administrasjonen Russland som en «revisjonistisk makt» som ønsker å ødelegge det eksisterende internasjonale systemet.

Det vanlige vestlige synet er at Russland har et svakt autoritært regime som forsøker vende oppmerksomheten bort fra interne problemer med militære eventyr i utlandet, og at det også prøver å eksportere sitt autoritære styresett med en «autokrati-allianse» med Kina. Å utfordre Vesten kan være en effektiv måte å styrke et politisk system på, men det er feilslått å gjøre det til den eneste forklaringen på Russlands atferd. For hva vil egentlig Kreml, og hvilken rolle spiller det stadig tettere forholdet til Kina?
(…)

^

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Katolsk reformvegring

Neste sak

Famlende frigjøring

Mer Russland

Mobilisering mot boligsvindel i Russland

Salg av boliger som aldri blir bygd har ruinert mange russere. Tretti år etter Sovjetunionens oppløsning ser russerne fortsatt bolig som en rettighet. Mens myndighetene forsøker å skape et velfungerende boligmarked, er russerne fortsatt skeptiske til å se bolig som en vare.

Vil Navalnyj bli profet i eget land?

Etter først å ha blitt utsatt for forgiftning, er Aleksej Navalnyj nå dømt til fengsel. Mens vestlige regjeringer krever at han må løslates og truer med nye sanksjoner, er det lite som tyder på at Kreml vil gi etter for internasjonalt press.

Russlands afrikanske comeback

Russland er tilbake i Afrika. Tidligere støttet Kreml kontinentets uavhengighetsbevegelser og kampen mot apartheid. I dag nøyer de russiske lederne seg med å fylle ordrebøkene og å sende leiesoldater.

Moskvas globale drømmer

De siste ti årene har Moskvas borgermester jobbet iherdig for å gjøre den russiske hovedstaden til en «global by» og tiltrekke seg utenlandske investorer og den kreative klasse.

Rask reaksjon, utdatert helsevesen

Russland innførte tidlig flere tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Men det russiske helsesystemets fortrinn, med stor sykehuskapasitet og lang erfaring med infeksjonssykdommer, dekker over dype ulikheter som vil ramme befolkningen når epidemien nå skyter fart.

0 kr 0