Pengeoverføringer fra arbeidsutvandrere bidrar normalt med over ti prosent av Senegals BNP. Med koronakrisen har overføringene falt drastisk. Her fra Eid-al-Fitr-bønnen som markerer slutten på Ramadan, Dakar, 24. mai. FOTO: ZOHRA BENSEMRA, REUTERS / NTB.

Den store nedstengningen av den tredje verden

Koronakrisen har ført til en kraftig økning i arbeidsledigheten verden over, men virkningene er mye større i den tredje verden, hvor landene mangler midlene til å dempe de sosiale konsekvensene.

Akkurat som klimaendringene rammer alle breddegrader, sparer koronapandemien verken fattig eller rik, flyktning eller statsleder. Samtidig vet vi at disse globale krisene ikke rammer alle på samme måte. Alder og andre faktorer øker faren for et fatalt utfall. I likhet med global oppvarming rammer pandemien svært ulikt både globalt og innad i hvert land etter tradisjonelle skillelinjer som rike og fattige, hvite og fargede. At Donald Trump ble smittet viser at viruset ikke bryr seg om politisk rang, Men den eksepsjonelle behandlingen USAs president fikk, anslått til å ha kostet over 100 000 dollar for tre dager på sykehus, gjør det tydelig at om alle mennesker er like i møte med sykdom og død, er noen likere enn andre.

Som vanlig er det den tredje verden som er hardest rammet av dagens økonomiske krise. Og denne krisen, som Det internasjonale pengefondet (IMF) kalte «den store nedstengningen» i halvårsrapporten fondet publiserte i april, er allerede den mest alvorlige siden den store depresjonen i mellomkrigstiden. Den tredje verden er den globale tredjestanden som bare noen få land i Øst-Asia har klart å bryte seg ut av siden økonomen Alfred Sauvy introduserte betegnelsen i 1952. Vi definerer den her som alle lav- og mellominntektsland (både nedre og øvre sjikt) i Verdensbankens klassifisering, med unntak av Kina og Russland som er globale stormakter på tross av at de ligger i det øvre sjiktet av mellominntektsland. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Verdenshandelens nye slaver

Neste sak

Kinas lovløse armada

Andre saker om Afrika

Statskupp i et land uten stat

Maliernes ambivalente holdning til militærkuppet i august viser at de internasjonale institusjonenes fokus på valggjennomføring ikke

0 kr 0