Foto: Christophe Archambault, AFP / NTB.
/

Miljøfiendtlig digitalt skifte

Den «immaterielle» dataindustrien har lenge framstått som en naturlig alliert i kampen mot global oppvarming. Denne illusjonen er nå i ferd med å briste, for industrien har enorme miljøkostnader, og de vokser raskt.

Den overhengende klimakrisen har skapt en global hellig allianse mellom programvareutviklerne i Silicon Valley og semitrailer-produsentene, EU-kommisjonen og konsulentselskapet McKinsey, Joe Biden og Xi Jinping, Det liberale parti i Storbritannia og De Grønne i Tyskland. En allianse basert på en overbevisning om at et digitalt skifte er bra for planeten. «I så stor grad at man stadig oftere mener at det ikke er mulig å gjøre noe med klimaendringene uten massiv bruk av digital teknologi», skriver organisasjonen The Shift Project, som er kritisk til denne ideen. Et nytt evangelium forkynner frelse gjennom «smarte» byer fulle av sensorer og selvkjørende elbiler. Evangeliet har mange nyfrelste apostler. For eksempel næringslivslobbyen Global e-Sustainability Initiative (GeSI) i Brussel, som hevder at «utslippene som unngås med bruk av IKT, er nesten ti ganger høyere enn utslippene bruken av disse teknologiene forårsaker». Uavhengige forskere sår imidlertid tvil om ærligheten til disse tallene som gjentas overalt, og hvor upartiske de som har kommet opp med dem er.

Så hva er den reelle miljøbelastningen til digitalteknologien? Er disse nye kommunikasjonsnettverkene forenlige med «det grønne skiftet»? En nærmere undersøkelse av miljøskadene fra digitalteknologien gir et entydig svar: Forurensningen fra dataindustrien er kolossal, og den vokser raskere enn alle andre forurensningskilder.
(…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

0 kr 0