/

Giftige pakker til framtidige generasjoner

President Emmanuel Macron ser kjernekraft som en perfekt kombinasjon av industriutvikling og klimakamp. Men utover problemene med risiko og lønnsomhet møter myndighetene stadig større protester mot de omstridte planene om å lagre det radioaktive avfallet under bakken.

Fra Andras forsøkssted for radioaktivt avfall i Bure øst i Frankrike, 28. oktober 2021. Foto: Ffrançois Mori, AP Photo / NTB.

Det tar seks minutter å ta heisen ned til laboratoriet Frankrikes statlige byrå for håndtering av radioaktivt avfall, Andra, har laget 490 meter under bakken. «130 meter under havoverflaten», presiserer kommunikasjonssjefen Audrey Guillemenet, som viser meg rundt. Bortsett fra arbeidere med hjelm og noen anleggsmaskiner er disse brede, halvsylindriske gruvegangene på et par kilometer tomme. Andra lagrer fortsatt ingenting her, men studerer mulige farer det omstridte Centre industriel de stockage géologique («Industrisenter for geologisk lagring», Cigéo) kan støte på. «Hvis Cigéo blir godkjent», bemerker lederne i Andra. Dette forbeholdet virker stadig mer som en formalitet: Prosjektet startet på 1990-tallet og ble omfattet av en egen lov i 2006, før det i november i fjor ble erklært som et prosjekt med offentlig nytte, som i Frankrike ofte er et siste steg før endelig godkjennelse.

Andra vil i år søke den franske atomsikkerhetsmyndigheten ASN om oppstartstillatelse. ASN vil så komme med sin anbefaling innen tre til fem år. Selv om ASN tidligere har uttrykt forbehold om noen tekniske aspekter ved Cigéo, anser de lagring langt under bakken som den beste løsningen for radioaktivt avfall. EU-kommisjonen må også godkjenne prosjektet,men 2. februar erklærte EU-kommisjonen at kjernekraft inngår i unionens mål om å bli karbonnøytral innen 2050, forutsatt at industrien oppfyller «atom- og miljøsikkerhetskrav».Folkene fra Andra som jeg snakket med da jeg besøkte anlegget i januar, la ikke skjul på at de var fornøyd med at den svenske regjeringen nettopp hadde besluttet å lagre deler av Sveriges radioaktive avfall i grunnfjellet, etter at Miljöpartiet de gröna hadde trukket seg fra regjeringskoalisjonen. Den finske regjeringen gjorde det samme i november i fjor.
(…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

0 kr 0