Ambivalens og dissidens

Mens USA aldri har ratifisert Havrettskonvensjonen, har Kina begynt å distansere seg fra den.

desember 2022
Foto: Conor Sexton, Unsplash.

USA har en tvetydig holdning til Havrettskonvensjonen. Landet har fortsatt ikke ratifisert avtalen, men framstiller seg som havrettens fremste forsvarer og utfører marineoperasjoner for å understreke prinsippet om navigasjonsfriheten i andre staters territorialfarvann, spesielt i Sør-Kina-havet, hvor Kina gjør krav på Parceløyene og Spratlyøyene. Konvensjonens del XI ble endret for å blidgjøre USA, og alle amerikanske presidenter etter Ronald Reagan har støttet konvensjonen, med unntak av Donald Trump. Obama-administrasjonen hadde ratifisering av avtalen som et av sine hovedmål, men fikk ikke det nødvendige to-tredjedels flertallet i Senatet.

På den andre siden virker Kina, som undertegnet avtalen i 1982, nå å fjerne seg fra denne folkerettslige bautaen. Kina har fra starten nektet uskyldig gjennomfart for krigsskip i sitt territorialfarvann. Etter Den faste voldgiftsdomstolen i juli 2016 avviste Kinas krav i Sør-Kina-havet, har folkerepublikken opponert mot konvensjonens status som «havets grunnlov», og utarbeidet egne juridiske begreper for å underbygge sine angivelige «historiske rettigheter» i dette havområdet. Kina har her støtte fra noen land som har et annet syn på havretten enn det som er nedfelt i konvensjonen. Noen stater i Latin-Amerika mener de har en suverent rett og ikke bare økonomisk råderett over 200-milssonen sin, mens andre land, spesielt Tyrkia, har et helt eget syn på hvordan kontinentalsokkelen skal defineres, og hvilke rettigheter den gir. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller / logg inn med Vipps.

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal