En sporvogn kalt schizofreni

Franske selskaper er med på å bygge den nye «apartheidtrikken». Denne nye bybanen fratar palestinerne en avgjørende trafikkakse. Vil det bli alternerende vognsett reservert for hver av de to befolkningskategoriene? Dessuten befinner en stor del av de potensielle passasjerene befinner seg bak muren. Den nye aktuelle traseen er ifølge folkeretten ulovlig.

Uten politisk interesse for Norge?

Filmfondets dokumentarfilmkonsulent Bodil Cold-Ravnkile og Fritt Ords filmansvarlige Bente Roalsvig, er begge, men hver for seg, forundret og lettere fortvilet over filmskapernes manglende interesse for eget land.

Kapital versus kunst

Debatten om museenes status raser i Frankrike. Protesten i et større opprop er at storstilte museumsprosjekt blir mediabegivenheter mer enn kulturformidling ? diplomati, politikk og penger blir viktigere enn ekte kunstglede.

? Alt jeg gjør, er politisk

I dokumentarfilmens historie er dokumentaristens kjennetegn nettopp det at han tar politisk stilling. I dette intervjuet påpeker Margareth Olin at vi i Norge har liten forståelse for hva dokumentarfilm er som film. Det er også forskjell på kino-dokumentar og tv-dokumentar. Dokumentarfilm skal ikke være objektiv, men gjerne komme inn på en rå og usminket virkelighet. Som hun sier er heller ikke nyhetene på NRK objektive. Det bør heller dreie seg om redelighet.

Opportunistiske tenketanker

Finnes det virkelig 4500 tenketanker i USA og 700 i Europa? Fra 2000 -2003 pøste ExxonMobil åtte millioner dollar inn i et førtitalls tenketanker for å tilbakevise hypotesen om global oppvarming. Så hvordan skiller deres «forskning» seg fra simpel lobbyvirksomhet?

Muslimer på hjernen

Finnes det skjult rasisme i norske medier? Bidrar mediene til en unødig polarisering? Det er alltid spørsmål om muslimer. Vi har muslimer på hjernen. De er blitt den viktigste dimensjon i en hvilken som helst debatt.

En møbelhandlers testamente

Noe av bakgrunnen til IKEAs billige priser er svært lave eller for lave lønninger i utviklingsland. IKEA omsatte for 121 milliarder NOK i fjor ? i år har de delt ut 160 millioner kataloger, de overgår dermed Bibelen?. IKEA er et multinasjonalt selskap som i stor grad symboliserer merkantilisme og verdensomspennende uniformering. I dag setter folk i Europa i gang underskriftskampanjer fordi det ikke finnes en filial av den internasjonale møbelgiganten i 10 mils omkrets. På den annen side unngår IKEA elegant alle angrep fra forbrukerforeninger, alterglobalister og miljøvernsforkjempere. I IKEAs etiske retningslinjer slås det fast at det sosiale utgangspunktet for ethvert samarbeid er fraværet av tvangsarbeid og barnearbeid. På 90-tallet anklagde tyske og svenske TV-reportasjer møbelgiganten for barnearbeid og særdeles dårlige arbeidsforhold i Pakistan, India, Vietnam og Filippinene. Nå har IKEA gjort definitivt slutt på barnearbeid i alle selskapets fabrikker. Men maskinene går for fullt hele natten

Passiv dødshjelp

Ingen vil vel nekte for at aktiv dødshjelp reiser en rekke problematiske etiske og juridiske spørsmål. Noen steder injiseres en dødelig løsning eller en dose morfin såpass sterk at pasienten ikke våkner igjen, eller man minsker oksygentilførselen, og pasienten kveles langsomt og uten smerter. Aktiv dødshjelp er forbudt i Frankrike, og anses som overlagt drap, men finner likevel sted i de fleste av landets sykehus. I hele Frankrike, skriver over 50 prosent av alle dødsfall i intensivavdelingene seg fra såkalt passiv dødshjel, mens 20 prosent kommer av aktiv dødshjelp. Svært få ergrer seg over dette ? og særlig ikke de 88 prosent av franske innbyggere som er for legalisering av aktiv dødshjelp.

Kulturell globalisering

Calcutta-baserte Seagull Foundation er en lokal bokhandel og et kultursenter, men en regional og global fredsaktør. Le Monde diplomatique møtte grunnleggeren, Naveen Kishore, da han var på besøk i Oslo.

Russlands livsfarlige yrke

Russland er verdens tredje mest livsfarlige land for journalister. Russiske journalister som ikke orker å risikere trusler, bortføring eller død, driver med utstrakt selvsensur. Redaktørene kontrollerer innholdet i alle tekster. Avisene er avhengig av den statlig kontrollerte distribusjonen. I den mer gjenstridige avisen Novaja Gazeta, der Anna Politkovskaja jobbet, har nå fem kolleger blitt drept. De er herdede pressefolk. ? Vi har ikke tenkt å holde oss borte fra Tsjetsjenia, sier de i avisen.

Mellom kyskheten og dyret

Måten billedkunstneren Bjørn Ransve skiller objektet fra sin sammenheng på, kan minne om arkeologens varsomme, forsiktige utgraving av levninger etter menneskekroppen. Innholdsmessig kan bildene hans neppe oppfattes politisk, men i sine formstudier kommuniserer han lønnlig med vestlig kapitalistisk kultur.

«Hvem blir den neste?»

En måned etter drapet er det liten tvil om at forbrytelsen var nøye planlagt, at offeret ble overvåket og rundet inn. Anna Politkovskaja var en av pressens modigste, ærligste og hardest arbeidende reportere. Hun hadde en sterk rettferdighetssans og en rakrygget holdning til eget yrke. Mindre kjent er det at hun hjalp menneskene hun møtte i jobben.

Den republikanske løgnen

Det har ofte blitt hevdet at forstadsopprørerne i Frankrike i november 2005 var tause. I motsetning til demontrantene i mai-juni 1968 – med taletrengtheten og slagordene som har brent seg fast i minnet – hadde opprørerne i november verken taler, slagord eller talspersoner. Det betyr ikke nødvendigvis at det ikke var noe budskap. Uansett var

Paint and draw

Grensene mellom tradisjonelle medier som maleri, tegning og
skulptur flyter i stor grad over i hverandre. Maleriet kan ikke i dag deles
inn i ulike, etterfølgende kunstbevegelser, epoker eller skoler. To nye
bøker gir nå oversikt over henholdsvis maleri og tegning. Selv i disse
internett-tider, bruker mange tegning til avkobling, inspirasjon og
idéutvikling.

«Fjernkontroll for livet»

Bønder og jegere brukte håndlagde artefakter med
muskelkraft. Den industrielle epoken skapte komplekse maskiner som brukte
kunstig kraft. Elektrisitet, telefoni og samlebånd frambrakte en verden av
masseproduksjon. I dag har vi et nettverksamfunn, med kroppsvare de
myldrende dingsene i vesker og lommer og siden romvare, husvare,
kvartalsvare, byvare, statsvare og globalvare. Et samfunn som måler sin
rikdom ut ifra registrerte digitale erfaringer heller enn, som Marx en gang
sa, ut ifra «primitiv akkumulasjon». I et slikt samfunn vil vår nåværende
trang til å omgi oss med hauger av forbruksvarer bli ansett som en atavisme,
i likhet med mistroen mot papirpenger og surmulende insistering på
gullstandarder. Maskinvaren er irrelevant i den daglige levde erfaringen.

Det ungarske opprøret

Budapestrevolusjonen var et radikalt og
egalitært revolusjonært prosjekt. Gjennom generalstreik, oppretting av
selvstendige råd og direkte demokrati, ble den radikale kampen gjenskapt.
Tidsskriftet Sosialisme ou Barbarie ga en original analyse av den ungarske
hendelsen

Sensasjon framfor sensitivitet

Shabana Rehman er oppgitt over mistenkeliggjøringen og
feilene i mediene både i Klassekampen og Aftenposten. Hun påpeker at
Aftenposten trykket en artikkel av Nina Witoszek hvor det hevdes at Rehman
var blitt truet i forbindelse med deres «berømte» debattmøte i Selskapet og
at hun var i eksil i New York noe som var galt. Aftenposten tok verken
kontakt med Rehman for å sjekke opplysningene, eller rettet disse
opplysningene elektronisk i A-tekst, etter anmodning etterpå. Redaktørene
profitterer på løgnen.

Borgerkrigens realitet er apartheid

Dette landet er resultatet av en mislykket
avkolonialisering, en politisk enhet som er dømt til ustabilitet fordi den
fullstendig mangler legitimitet hos sitt store katolske mindretall. De
lojalistiske paramilitære får i stor grad holde på ustraffet. Eksempelvis
ble Michael McIlveen slått til døde med et balltre i en bakgate i Ballymena
av protestanter som knapt var eldre enn ham. Hvert år må 1400 personer
flytte på grunn av trakassering som kan ende med drap. To tredeler av
befolkningen lever i rent katolske eller rent protestantiske strøk. I
«ensfargede» områder har elleve av tolv ansatte i en bedrift samme religiøse
tilhørighet. Ved soloppgang deler Belfasts søppeltømmere seg inn i to
arbeidslag, ett katolsk og ett protestantisk. I 1970 var levestandarden i
Nord-Irland 30 prosent høyere enn i sør. Nå er det stikk motsatt.
Selvstyreforsamlingen har nå frist til november med å stable på beina en
samarbeidsregjering.

Redaktørenes ansvar

Aftenpostens Knut Olav Åmås burde ha beskyttet Jostein
Gaarder for alle de misforståelser som kom i kjølvannet av hans
temperamentsfulle kronikk sier Francis Sejersted, styreleder i Fritt Ord til
Le Monde diplomatique. Når skribenten må komme med en oppklarende kronikk,
er det noe som har sviktet i redaksjonen. Dessverre har dagens debatter sine
utvekster i retning av utdefinering, sensasjonjag og forkjærlighet for
tilspissing.

Minoriteter til besvær

Norske medier har et problem med minoritetene. Da Oslo Journalistklubb og Oslo Redaktørforening nylig arrangerte et felles seminar om temaet og valgte å kalle det Mulighetenes marked, eller?, hva var det egentlig de ville diskutere? Seminaret fant sted i Fritt Ords lokaler den 20. september. De fleste av deltakerne var frilansjournalister, journalister i små medier

Et Europa i markedets hender?

Finansmarkedene ser ikke på bruk av militær vold med
avsky. Det var ikke politisk vilje, men økonomiske og industrielle
interesser som ved Nice-traktaten i desember 2000 la grunnlaget for Europas
sikkerhets- og forsvarspolitikk. 11. september 2001 åpnet døren på vidt gap
for institusjonelle investorer, rentenister og andre internasjonale
spekulanter. Er det nå ikke på tide at de europeiske statsaksjonærene burde
utarbeide strategier for å hindre at utenom-europeisk kapital fullstendig
tar over våpenindustrien i Europa?

Bildenes makt

Den iranske filmhistorien har hatt en lang vei fra den
første iranske filmen ble spilt inn for over hundre år siden, til den
moderne tids mesterverker av Abbas Kiarostami. I 1963 fantes tre hundre
kinoer i landet, og bare i Teheran ble det solgt 33 millioner billetter

Den permanente unntakstilstanden

Tony Blair blir beskyldt for å rive ned det britiske demokratiet. USA trenerer internasjonale avtaler og utfører preventive kriger. Vi er vitne til en omforming av suvereniteten som går på tvers av de grunnleggende prinsippene for den klassiske liberalismen.

1 2 3 4 5 16