Lysten på døden

I USA har forsikringsselskapene funnet nok en måte å utnytte døden på ved å kjøpe livsforsikringene til syke amerikanere.