Turisme

Turismens år null

Reiserestriksjonene som følge av koronapandemien har lammet turistindustrien over hele verden. Samtidig har koronakrisen avdekket masseturismens skadevirkninger for miljø og samfunn, og et behov for en ny type turisme.

juli 2020

Kampen om turistene og fortiden

Snart ti år etter Langfredagsavtalen endte volden i Nord-Irland har turisme blitt den nye slagmarken. Nord-Irlands nære historie har blitt en turistattraksjon, som republikanerne og lojalistene benytter til å gi sin versjon av konflikten. Mens tidligere paramilitære guider turister rundt på åstedene og anklager hverandre for å glorifisere terror, ønsker ikke staten å erkjenne at den politisk turismen i det hele tatt eksisterer. Kampen om minnet har blitt den nye stridsformen for en konflikt som fortsatt ulmer.

januar 2008

Lokalstyrt turisme

Økoturismen er ment å fungere slik at man finner resurser som stilles til lokalbefolkningens rådighet, for å verne om miljøet og gi tilgang på tjenester som rent drikkevann og elektrisk strøm–som forøvrig er helt nødvendig om man skal ta imot turister.

august 2006