– En mediepolitisk handling

I juni 2004 utlyste Institusjonen Fritt Ord en produksjonsstøtte på 12 millioner kroner til debattskapende fjernsynsdokumentar. Bente Roalsvig, prosjektleder i Fritt Ord, forteller at de 101 søknadene de mottok hadde stor tematisk spredning. Noen trender pekte seg likevel ut:
– Først og fremst fikk vi syv søknader om ungdomsserier, som fokuserte på overgangen mellom barn og voksen, HIV/AIDS-problematikk, moralske dilemmaer knyttet til abort, forbrytelser eller seksuelle overgrep og allmennmenneskelige problemstillinger knyttet til livet, døden og kjærligheten. Mange hadde dessuten barn som omdreiningspunkt: barn i konfliktsoner, hverdagen for en barnesoldat eller situasjonen for innvandrerbarn, forteller Roalsvig.
– En tredje tendens var knyttet til økologi, klimaforandring og ressursfordeling. En fjerde tok for seg menneskerettighetsproblematikk i Burma, Sri Lanka, Palestina, Sudan, Nord-Korea og Russland. En femte tendens rettet seg mot Norges rolle som fredsmegler i Midtøsten og på Sri Lanka. Og en sjette ville ta for seg aspekter ved Velstands-Norge, som privatiseringstendenser og økende forbruk. Vi fikk også et par søknader om kamp mot terror samt arbeidsinnvandring fra Øst.
– Generelt var det mange som beveget seg i et landskap som både var nasjonalt og internasjonalt. Derimot var det færre som ville ta for seg maktstrukturer i Norge, eller som fokuserte på det eksplisitt norske. Heller ikke norsk asylpolitikk pekte seg ut som et brennbart tema. Kun én av søknadene tok fatt i dette, nemlig Charlotte Røhder Tvedt, som fikk innvilget støtte til Så sannferdig som mulig, en dokumentar fra UDIs asylavdeling. Det var også overraskende at bare to av søknadene tematiserte religionens betydning – hvorav den ene, Gunnar Hall Jensens Å Herregud!, ble innvilget støtte.
Bjørn Sørenssen, professor i filmvitenskap ved NTNU og jurymedlem i Fritt Ords konkurranse sier at han var skuffet over at en del av søkerne var forholdsvis populistiske i sine prosjektbeskrivelser:
– De forholdt seg i for stor grad til at det var Fritt Ord som stod for konkurransen. Mange av søkerne lot til å være «taktiske», og de obligatoriske sideblikkene til ytringsfrihet og menneskerettigheter opplevdes derfor som en tvangstrøye. En del søknader avspeilet også det selvbiografiske og selvrefleksive, det å bruke seg selv som katalysator. Det er åpenbart at mange er inspirert av Michael Moore. Men det var også en god del som var mer objektive i sin vinkling og som gjorde bruk av en mer tradisjonell «voice of God»-posisjon.Gunnar Hall Jensen skiller seg ut i søkermassen ikke bare i tematikk, men også i det at han ikke er utpreget konfliktorientert. Med utgangspunkt i at spiritualitet er et fundamentalt behov hos mennesket, vil han i samarbeid med den svenske journalisten Sören Wibek prøve å finne en nøkkel inn til en verdensanskuelse han i sin bortskjemte skandinaviske middelklassetilværelse ikke helt klarer å få tak på:
– Min opplevelse av Gud er ikke knyttet til å kjøre fly inn i skyskrapere, men til å klippe plenen, sier han til Le Monde diplomatique.
– De store verdensreligionene uttrykker seg så likt. Både jødedommen, kristendommen og islam snakker om grenseløs kjærlighet, om å føle seg i ett med verden. Men hvordan kan man innenfor dette kjærlighetsbudskapet utføre terrorhandlinger? Jeg forstår ikke den religiøse erfaringen Hamas eller Muslimsk brorskap baserer sine aksjoner på. Kanskje er det slik at når man mister kontakten med Gud, begynner man å insistere? Eller omvendt, at man må ha en genuin opplevelse av Gud for å kunne være grusom? At man må koble seg av fra verden?
Bente Roalsvig i Fritt Ord sier at utlysningen var et engangstiltak. I motsetning til den støtten Fritt Ord med jevne mellomrom gir til forskjellige filmprosjekter, var dessuten midlene knyttet til TV-visning.
– Utlysningen ble gjort uten at TV-kanalene var informert. Men både TV2 og NRK var positive til perspektivforskyvningen fra det private rommet mot samfunnsmessige brytninger, som Fritt Ord hadde lagt opp til. Den eneste utfordringen var at vi hadde sagt at vi ville prioritere serier – det passet ikke helt inn i deres sendeskjema. Fritt Ords engasjement blir møtt med begeistring av samtlige personer Le Monde diplomatique har snakket med:
– Jeg oppfatter Fritt Ords initiativ som en mediepolitisk handling. Det er veldig viktig at det skapes alternativer til det som produseres i dag, sier Produsentforeningens generalsekretær Leif Holst Jensen.

Gunnar Hall Jensens dokumentarfilmprosjekt Å Herregud! tar sikte på å presentere verdensreligionenes mangfold, særpreg og problematiske aspekter gjennom en personlig reise. I Thomas Robsahms serie på seks programmer, Moderne slaveri, vil han ta for seg den systematiske utnyttelsen av andre mennesker, som foregår gjennom trafficking, tvangsarbeid, tvangsekteskap, ekstremt barnearbeid, samt kommersielt og seksuelt misbruk av barn.
De øvrige seks utvalgte prosjektene er Så sannferdig som mulig av Charlotte Røhder Tvedt om norsk asylpolitikk. Godt norsk – makt, mat og mening av Are Syvertsen og Jon Martin Førland, om den mektige norske matvareindustrien; Reindrift i kamp av Karl E. Rikardsen og Svein Andersen, om konflikten mellom samene på den ene siden og det norske forsvaret og NATO på den andre; Den iskalde krigen av Anne Berit Vestby, om organisert kriminalitet; Min datter terroristen av Beate Arnestad om en kvinnelig geriljasoldat på Sri Lanka, og En reise i vannets fremtid av Anders Taylor Larsen, om fordeling av verdens vannressurser.


(…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller / logg inn med Vipps.

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal