/

Det nye «kognitariatet»

Underbetalte forskere i Storbritannia står uten stillingsvern. Disse forskerne produserer mer og er billigere for universitetene. Og æren for oppdagelser gjort av den «prekære» ansatte tilfaller gjerne forskningslederen.

«Vi ønsker oss en verden hvor gode forskere belønnes for sine kvaliteter og i mindre grad utsettes for et akademisk sjansespill.» Slik uttrykte britiske parlamentsmedlemmer seg angående de 40 000 forskerne som er engasjert på kontrakt ved landets universiteter. Innen felt som vitenskap og teknologi utgjør disse omlag halvparten av staben.  Om oppgavene for Frankrike ikke er like nøyaktige, burde andelen ligge på omtrent samme nivå. Dermed ansetter universitetene og de store forskningsinstitusjonene i begge land tusenvis av unge, underbetalte forskere, som står uten stilllingsvern, men som har stadig bedre kvalifikasjoner, gitt den stigende arbeidsledigheten blant kandidater på doktorgradnivå. For å redusere kostnadene gir kontraktene de blir tilbudt, eller snarere påtvunget, en svært begrenset trygdedekning. Disse forskerne nyter dermed ikke godt av de mest elementære trygderettighetene – som sykepenger, yrkesskadeerstatning, foreldrepermisjon, arbeidsledighetstrygd og pensjon. De kan også se seg nødt til å skrive ut falske skjemaer som gir rett til å tigge om tilskudd til noen timers undervisning.

De utgjør forskningens proletariat (i USA snakker man om «kognitariat»). Omtrent som leilendinger er de prisgitt arbeidsgiveren og tildeles oppgavene som gis minst anerkjennelse (feltarbeid, bibliografiske søk, opprettelse av databaser, registreringsarbeid). En slik stilling gir en ung doktor eller doktorand, i påvente av en fast jobb, anledning til å få «en fot innenfor forskningsmiljøet», i håp om å få bygd seg opp en korpus publiserte artikler for å kunne søke ansettelse senere. En vanskelig oppgave når den unge forskeren må ta til takke med den ene kortidskontrakten etter den andre, innenfor ulike områder og i et slikt tempo at det blir umulig å holde en kritisk avstand til det man forsker på. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller logg inn.

Default thumbnail
Forrige sak

Til alle ytterligheter

Default thumbnail
Neste sak

To ordninger

Andre saker om Arbeid

«Vi holder deg i live»

31 prosent av amerikanske arbeidstakere har en såkalt ufaglært jobb. Jobbene er slitsomme, monotone og elendig

Skyld på roboten

Siden begynnelsen av 2010-tallet har en stri strøm av rapporter spådd at minst en tredjedel av

En verden på autopilot

Teknologiene som skulle frigjøre og avlaste oss gjør oss gradvis til slaver, argumenterer Bernard Stiegler i

ILOs tvetydige strategi

Farlige forbindelser mellom Den internasjonale arbeidsorganisasjonen og de internasjonale finansinstitusjonene.
Hvert 15. sekund dør en arbeider av

0 kr 0

Logg inn

Ikke abonnent? Tegn abonnement her.