Norske medier

Pressen og mediene i Norge har vært påfallende tause om organisasjonen 9/11Truth.

Det er mulig å finne artikler som nevner at det finnes teorier som likner på 9/11Truths standpunkter, som Helt Nøtt – eller sannhet? av Stian Bromark i Ny Tid; artikkelen Tyskerne elsker konspirasjonsteorier om 11. September. Tror USA selv sto bak av Aasmund Willersrud i Aftenposten; artikkelen Konspirasjonsteorier av Helge Helgheim på NRK.no; og kronikken Konspiri konspira av Linn Stalsberg i Klassekampen. Men det finnes ingen henvisninger til 9/11Truth hvis en søker i A-tekst og nettarkivene til de største norske avisene.

Riktignok finnes det referanser til andre konspirasjonsteorier i en leder i Dagbladet med overskriften Jødehat i vår tid av ansvarlig redaktør Lars Helle; artikkelen Konspirasjoner på norsk av Hilde Østby; og TV-serie sprer jødehat. Statskanalen i Egypt underholder med konspirasjonsteorier av Roger Hercz i Dagsavisen. Artiklene henviser til konspirasjonsteorier som stammer fra nynazister og muslimske fundamentalister, som i hovedsak hevder at jøder stod bak angrepene den 11. september.

Men når det gjelder teorien om at amerikanske myndigheter stod bak terrorangrepene på amerikanske statsborgere, har den passert relativt ubemerket gjennom norsk presse. Norske aviser eller fjernsynsmedier har ikke registrert artikler i nettarkivene sine som omhandler organisasjonen 9/11Truth, eller artikler som beskriver hvordan bygning 7 mistenkelig falt ned.

Hvorfor har ikke andre typer teori fått oppmerksomhet? Vi stilte spørsmålet til Elisabeth Eide, førsteamanuensis i journalistikk ved Høgskolen i Oslo:

– Årsaken kan være dårlig kjennskap. Det de står overfor er så kontroversielt og vanskelig å bevise at det ikke slipper gjennom. Men det kunne være bra å ta opp påstandene deres. At det ikke skjer, skyldes vel pressens konvensjonelle holdninger. Det kan også være fordi at det like etter 11. september dukket opp for vanvittige teorier, som for eksempel at jødene sto bak terrorangrepene, at jødene skulle ha kommet seg ut av Tvillingtårnene. Slike teorier skygget for de mer håndgripelige teoriene.

– Konspirasjonsteorier er høyst levende i Pakistan hvor jeg nettopp har vært. Der diskuterer de slike teorier hyppig, også blant akademikere og intellektuelle. Når disse strømningene eksisterer blant befolkningen er det vel egentlig medienes plikt å debattere det. Hvis det ikke skjer en utlufting av slike teorier oppstår et fjernt forhold mellom hva folk tenker og hva som drøftes i mediene. Det er vel egentlig ikke slik pressen skal fungere.

Ifølge Eide er det på grunn av forutinntatte holdninger i norske medier og presse at det i praksis ikke er mulig å få tilgang til informative artikler om alternative teorier om hva som skjedde den 11. September. Denne typen teorier er henvist til jungeltelegrafen og internett.
>1 Bromark, Stian: Ny Tid, 27.september 2003

2 Willersrud, Aasmund: Aftenposten, 09.september 2003

3 Helgheim, Helge: Artikkelen finnes på nettsiden http://www.nrk.no/programmer/radio/mellom_himmel_og_jord/4644302.html

4 Stalsberg, Linn: «Konspiri konspira» Klassekampen, 12.04. 2006

5 Nettarkivet i A-tekst ble undersøkt samt nettarkivene til NRK.no, TV2.no og TVNorge den 11.juni 2006.

6 Helle, Lars: Dagbladet 26.02. 2004

7 Østby, Hilde: Dagsavisen Morgen 15.12.2003 og Hercz, Roger: Dagsavisen Morgen 27.11.2002

8 Følgende aviser beskrev at bygning 7 hadde falt ned: Elvik, Halvor: Dagbladet 08.07. 2005 og Moen, Per Erik: Nordlys 11.09. 2002.

(…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

0 kr 0