Økonomi

Kapitalismens fabelfortelling

Når, hvor, hvordan og hvorfor kom kapitalismen til verden? Når det gjelder det liberale paradigmet som forklaring, er Adam Smiths forklaring helt og holdent tautologisk. Og sto man ikke overfor en regelrett ekspropriasjon av produsentene underveis

Posted onNår, hvor, hvordan og hvorfor kom kapitalismen til verden? Det har blitt skrevet mye om dette de to siste århundrene. Dette kommer delvis av den kompleksitet som preger disse spørsmålene, men også av mangfoldet av forskjellige synspunkt og tilnærmingsmåter. Når vi snakker om et fenomens opprinnelse, som per definisjon alltid ligger i halvmørke, vil vi hele tiden finne nye svar, ettersom nytt historiografisk materiale kommer til og nye hypoteser lanseres. Uenighetene blant de som har tatt for seg dette temaet kommer imidlertid like mye av iverksettingen av forskjellige forklaringsprinsipper, som alle har sin særegne måte å stille spørsmålene på.


Den første helhetlige forklaringen på kapitalismens opprinnelse ledsaget framveksten av klassisk økonomisk tankegang, fra andre halvdel av 1700-tallet, merket av den liberale tankegangs premisser. Den har siden hatt langt større utbredelse enn noen av de andre forklaringene, og den er den fremste inspirasjonskilden til våre dagers studier av kapitalen og kapitalismens historie. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler. Allerede abonnent? Logg inn.
Digitalt abonnent
Fra 49Kr.
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Årsabonnement
649Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Kvartalsabonnement
159Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver