Kapitalismens fabelfortelling

Når, hvor, hvordan og hvorfor kom kapitalismen til verden? Når det gjelder det liberale paradigmet som forklaring, er Adam Smiths forklaring helt og holdent tautologisk. Og sto man ikke overfor en regelrett ekspropriasjon av produsentene underveis

Når, hvor, hvordan og hvorfor kom kapitalismen til verden? Det har blitt skrevet mye om dette de to siste århundrene. Dette kommer delvis av den kompleksitet som preger disse spørsmålene, men også av mangfoldet av forskjellige synspunkt og tilnærmingsmåter. Når vi snakker om et fenomens opprinnelse, som per definisjon alltid ligger i halvmørke, vil vi hele tiden finne nye svar, ettersom nytt historiografisk materiale kommer til og nye hypoteser lanseres. Uenighetene blant de som har tatt for seg dette temaet kommer imidlertid like mye av iverksettingen av forskjellige forklaringsprinsipper, som alle har sin særegne måte å stille spørsmålene på.


Den første helhetlige forklaringen på kapitalismens opprinnelse ledsaget framveksten av klassisk økonomisk tankegang, fra andre halvdel av 1700-tallet, merket av den liberale tankegangs premisser. Den har siden hatt langt større utbredelse enn noen av de andre forklaringene, og den er den fremste inspirasjonskilden til våre dagers studier av kapitalen og kapitalismens historie. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Eksepsjonell brutalitet

Neste sak

Den sosiale bevegelsen i Oaxaca

Mer Økonomi

0 kr 0