Kapitalismens fabelfortelling

Når, hvor, hvordan og hvorfor kom kapitalismen til verden? Når det gjelder det liberale paradigmet som forklaring, er Adam Smiths forklaring helt og holdent tautologisk. Og sto man ikke overfor en regelrett ekspropriasjon av produsentene underveisNår, hvor, hvordan og hvorfor kom kapitalismen til verden? Det har blitt skrevet mye om dette de to siste århundrene. Dette kommer delvis av den kompleksitet som preger disse spørsmålene, men også av mangfoldet av forskjellige synspunkt og tilnærmingsmåter. Når vi snakker om et fenomens opprinnelse, som per definisjon alltid ligger i halvmørke, vil vi hele tiden finne nye svar, ettersom nytt historiografisk materiale kommer til og nye hypoteser lanseres. Uenighetene blant de som har tatt for seg dette temaet kommer imidlertid like mye av iverksettingen av forskjellige forklaringsprinsipper, som alle har sin særegne måte å stille spørsmålene på.


Den første helhetlige forklaringen på kapitalismens opprinnelse ledsaget framveksten av klassisk økonomisk tankegang, fra andre halvdel av 1700-tallet, merket av den liberale tankegangs premisser. Den har siden hatt langt større utbredelse enn noen av de andre forklaringene, og den er den fremste inspirasjonskilden til våre dagers studier av kapitalen og kapitalismens historie. (…)

^

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Eksepsjonell brutalitet

Neste sak

Den sosiale bevegelsen i Oaxaca

Mer Økonomi

Plattformpopulismens profitable farse

I januar gikk flere tusen hobbyinvestorer sammen for å presse opp aksjekursen på selskaper som store investeringsfond hadde satset på at ville falle. Det var ingen revolusjon, men et skoleeksempel på Silicon Valleys populisme.

Full fart mot gårsdagens verden

De politiske tiltakene for å dempe den økonomiske krisen forårsaket av koronapandemien, synes bare å ha akselerert grunntendensene i samfunnet. Ulikhetene øker, og arbeidslivet blir stadig usikrere.

Frihandelsbombe i Asia

Mens handelskonflikten mellom USA og Kina pågår for fullt har Kina inngått verdens største handelsavtale med 14 andre asiatiske land.

Verdenshandelens nye slaver

Flere hundre tusen sjøfolk er strandet på land eller til sjøs. For verdens regjeringer har handel vært viktigere enn sjøfolkenes helse. Nå frykter flere selskaper at handelsrutene skal kollapse.

Sovjetunionens problemfylte planer

Ordet planøkonomi forbindes ofte med Stalins totalitære regime, og blir gjerne brukt til skrekk og advarsel mot enhver tanke om alternativ økonomisk organisering. Men med koronapandemien, klimakrisen og dagens regnekraft har ideen om å styre samfunnets ressurser fått ny aktualitet.

0 kr 0