Hvor ble verden global?

Globalhistorien har tilført historiefaget et etterlengtet ikke-vestlig perspektiv. Men spørsmålet gjenstår om hvorfor nettopp Europa gjorde verden global?

Default thumbnail

Menneskelige kapitalister

«Menneskelig kapital» har lenge vært et kjært uttrykk for næringslivet, men har nå også infisert den politiske retorikken. Hva skjuler seg bak den selvmotsigende koblingen av menneske og kapital?

Default thumbnail

Oppkomlingene

Hvordan blir man foretningsmann? Er det ikke staten som i prinsippet skal «temme» den kapitalistiske jungelen, ved å introdusere et minimum av regler og reguleringer, for å skape en balanse i de sosiale relasjonene?

Default thumbnail

Kapitalismens fabelfortelling

Når, hvor, hvordan og hvorfor kom kapitalismen til verden? Når det gjelder det liberale paradigmet som forklaring, er Adam Smiths forklaring helt og holdent tautologisk. Og sto man ikke overfor en regelrett ekspropriasjon av produsentene underveis