/

– Kriminaliserer protest

Terrorlovene i Vesten blir stadig mer drakoniske. Etter 11. september har det tilsynelatende blitt legitimt å tilsidesette sivile rettigheter i terrorbekjempelsens navn. Et nytt amerikansk lovforslag utvider nå med radikalt definisjonen av terrorisme. Sivil ulydighet og andre politisk uttrykk kan fra nå av bli straffet som terrorisme i USA.

Moderne amerikansk historie er preget av stadig skiftende sykluser med eksterne og interne fiendebilder. I forrige århundre ble japanere, anarkister, pasifister, kommunister, krigsmotstandere og borgerrettsforkjempere forfulgt og fratatt rettigheter. Ofte sammenfalt fiendebildene med USAs globale krigsengasjement. USAs lovgiving har samtidig kontinuerlig lagt føringer på hvilke trusler landet bør forberede seg på. Et forslag til ny antiterrorlov vender seg nå mot landets indre fiender.

Terrorangrepene mot USA 11. september 2001 endret fundamentalt amerikansk lovgiving. Med USA PATRIOT Act fra 2001 fikk amerikanske myndigheter utvidede muligheter å overvåke og samle inn etterretningsinformasjon om potensielle «terrorister». Military Commissions Act fra 2006 tok den nye kursen et hakk videre med sin definisjon av «terrorist» som «ulovlig stridende», uten krav til rettsvern i henhold til habeas corpus-prinsippet eller Genèvekonvensjonen. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller logg inn.

Default thumbnail
Forrige sak

Fantasiens fatale blikk

Default thumbnail
Neste sak

Pingvinene slår tilbake

Andre saker om Overvåking

0 kr 0

Logg inn

Ikke abonnent? Tegn abonnement her.