Migrasjon Flyktninger

Flyktninger i sør, barrierer i nord

Over hele kloden finnes det flere hundre tusen mennesker som har rett på internasjonal status som flyktninger, men de forblir i skyggen og utenfor statistikkene. I tillegg kommer enda flere hundretusener av såkalte «økonomiske innvandrere» som i desperasjon trosser de samme farene som andre flyktninger for å unnslippe like utsatte situasjoner.

Posted on

«Jeg og kollegene mine ventet ved tollposten for å telle alle menneskene som krysset grensen, og slik beregne det umiddelbare behovet for nødhjelp,» forteller William Spindler, talsperson for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), som var utplassert i Rwanda i 1996. «Vi ventet 20 000 mennesker i løpet av dagen, og vi hadde de samme små manuelle telleapparatene som flyvertinner bruker for å bekrefte antallet passasjerer ombord i flyene. Vi registrerte mellom 20 000 og 30 000 flyktninger i timen! Alt i alt kom vi opp i 350 000 i løpet av en dag. Med andre ord dobbelt så mange mennesker som det bor i en by som Genève, som måtte ha mat og medisinsk assistanse øyeblikkelig. Hva kunne vi gjøre? Ingenting, virkelig ingenting. Hjelpeløse måtte vi nøye oss med å registrere antallet fødsler og dødsfall langs veien, og gi førstehjelp til de som var innen vår umiddelbare rekkevidde.» Når man opplever en folkeflukt av slike dimensjoner – noe som heldigvis ikke skjer hver dag – er det umulig å organisere nødhjelp de første timene. Og det er nettopp i dette tidsrommet befolkningen er mest utsatt.

UNHCR som ble opprettet av FNs generalforsamling for å hjelpe til i forbindelse med humanitære kriser, har klart å skape en administrativ struktur som gjør det mulig for dem å gi nødhjelp til 500 000 mennesker på under 48 timer. Et slikt tilbud kan ikke improviseres, og har mange fordeler: 300 administratorer og helsepersonell på «vakt» på verdens fem kontinenter, klare til å rykke ut øyeblikkelig; flere hundre tusen plastikkpresenninger, telt, bøtter, kjøkkenredskap, pledd, myggnett, lastebiler, prefabrikkerte depoter og elektriske generatorer som står klare til å fraktes av en armada av transportfly av typen Antonov fra lagerhus i Dubai, København, Amman, Accra eller Nairobi; støtte fra FNs matprogram (UNWFP) for omfattende transport av mat, og fra utallige ikke-statlige organisasjoner (NGO-er) i de aktuelle landene. Humanitære redningsaksjoner begynner som et kappløp med tiden for å redde liv: gi mat, medisinsk assistanse og husly. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler. Allerede abonnent? Logg inn.
Digitalt abonnent
Fra 49Kr.
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Årsabonnement
649Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Kvartalsabonnement
159Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver

Siste fra Migrasjon

0 kr 0
Gå til Toppen