Frihetens betydning

Et fritt folk må være fritt fra overgrep, fritt til å søke lykken og fritt til å danne sin egen stat. Dette er ikke tilfellet i Midtøsten, der stormaktenes spill har latt egne interesser gå foran deres proklamerte hengivenhet til frihet og demokrati.

Er frihet overhodet et gangbart begrep i Midtøsten? I den nylige utgitte Frihetens filosofi problematiserer filosof Lars Fr. Svendsen hvordan frihet kan forstås, og bruker det liberale demokratiet som utgangspunkt for å beskrive hvordan et fritt samfunn kan innrettes. Demokratitenkerne Svendsen retter oppmerksomheten mot har den såkalt negative friheten for øye, som den jødiske filosofen Isaiah Berlin definerte som fravær av ytre hindringer, at et menneske «kan handle uten å bli hindret av andre». Den positive friheten derimot handler om å være i stand til å ta ansvar for eget liv og kunne være et autonomt og tenkende subjekt.

Palestinerne mangler i dag både negativ og positiv frihet. Palestinerne er nærmest innelukket på Gaza og Vestbredden og økonomien er kontrollert av Israel. De siste tiårenes stadige forslag til fredsløsning i Midtøsten er enten fiktive eller umulige, og hovedsakelig til Israels fordel. Frihet avhenger i siste instans av reelle handlingsalternativer, «om hvor mange dører som er åpne, hvor åpne de er, deres relative betydning i ens liv,» skriver Svendsen. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

0 kr 0