Den røde streken

Syria var uviktig for USA, inntil landet ble viktig for alle de andre aktørene i Midtøsten.

oktober 2013

Siden borgerkrigen begynte i Syria har Obama gjort det klart at han foretrekker å unngå et direkte amerikansk militærengasjement. USA har vært involvert i nok kriger i Midtøsten, har han gjentatt, og konflikten i Syria truer ikke USAs vitale interesser. Så hvorfor erklærte han at han ønsket begrensede militærangrep mot syriske styrker etter nyhetene om bruk av kjemiske våpen mot sivile i august? Hvor ble konflikten i Syria plutselig viktig på dette tidspunktet?

Før det kjemiske angrep hadde Syria hatt en marginal rolle i USAs utenrikspolitikk. Selv om kampene hadde rast i over to år, og mer enn 100 000 syrere allerede hadde mistet livet, viste de fleste amerikanske lederne få ønsker om å involvere USA mer i konflikten. Obama hadde sagt at han ønsket å se Bashar al-Assad fjernet fra makten, og lovet å gi trening og annen bistand til de mest moderate og sekulære opposisjonsstyrkene, men han nektet standhaftig å gi dem tyngre våpen eller å gjøre annet som ville tippe den militære maktbalansen i deres favør. Da dødstallene begynte å stige i Syria, lovet imidlertid Obama å øke bistanden til opprørerne og vurdere andre handlinger, deriblant begrensende militæraksjoner, men bare hvis Assad krysset den «røde streken» og brukte kjemiske våpen eller ga slike våpen til allierte væpnede grupper. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller / logg inn med Vipps.

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal