Leder

Sikkerhetssamfunnet

Hos de som forsvarer overvåkingen ser vi at sikkerhet blir et argument som overskygger alle andre hensyn, samfunnet må beskyttes med alle midler, om det så innebærer en grunnleggende endring av forholdet mellom stat og borger.

Posted on

«Kontrollen er kortsiktig og endrer seg raskt, men den er også kontinuerlig og grenseløs,» skrev den franske filosofen Gilles Deleuze om det gryende samfunnet han for 25 år siden kalte «kontrollsamfunnet».[ref] Gilles Deleuze, «Post-scriptum sur les sociétés de contrôle», i Pourparlers, Minuit, Paris, 1990.[/ref] Kontrollen antar mange former, Deleuze var opptatt av hvordan markedsføring og bedriftsideologien gir en gjennomgripende sosial kontroll («vi blir fortalt at bedriften har en ’sjel’, noe som er verdens mest skremmende nyhet»). Men den stadige strømmen av avsløringer om amerikanske etterretningstjenesters grenseløse overvåking i kjølvannet av Edward Snowdens lekkasjer, viser utvilsomt at kontrollønsket overskrider disse mekanismene. Samtidig er kontrollen også privatisert, både gjennom outsourcing av overvåkingen til private sikkerhetsselskap og gjennom de store nettgigantenes enorme datainnsamling.

«Nylig fikk vi vite at våre regjeringer sammen har skapt et system for verdensomspennende masseovervåking, og ser alt vi gjør,» sa Snowden i julen og la til: «Et barn som blir født i dag vil ikke ha noe begrep om hva privatliv er.» Dette grensesprengende kontrollønsket – drømmen om å ha kontroll over hele planetens innbyggere – er på vei mot å skape et kontrollsamfunn i en langt mer inngripende form enn det Deleuze så vokse fram. Til Washington Post forteller Snowden at kollegene hans i sikkerhetsselskapet hvor han jobbet ofte ble «overrasket når de fikk vite at vi samlet inn mer i USA om amerikanere enn om russere i Russland».[ref] Washington Post, 24. desember 2013.[/ref] (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler. Allerede abonnent? Logg inn.
Digitalt abonnent
Fra 49Kr.
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Årsabonnement
649Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Kvartalsabonnement
159Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver