Derfor blir du aldri kinesisk

Dobbelt statsborgerskap var tidligere suspekt, for hvor lå borgernes lojalitet, særlig i krisetider? Nå hylles dobbelt statsborgerskap i mange land for sin positive innvirkning på internasjonale relasjoner. Men holdningene til og regelverkene for nasjonalisering er fortsatt svært ulike.

I oktober rapporterte den franske sportsavisen L’Equipe følgende fra kvartfinalene i EM i bordtennis: «Hos kvinnene har to ganger europamester, nederlandske Li Jiao (2007 og 2011), tapt for portugisiske Fu Yu. I semifinalen vil Fu Yu møte svenske Li Fen, som har slått Europas best rangerte (nr. 11 i verden), Shen Yanfei. Den andre semifinalen er 100 prosent tysk, mellom Shan Xiaona og Han Ying.»Alle utlendinger er ikke like i køen for å få nytt statsborgerskap: En toppidrettsutøver, en rik bedriftseier eller en overkvalifisert innvandrer har uendelig mye større sjanser enn en fattig flyktning til å få et nytt pass. Alle land praktiserer skjønnsmessig og opportunistisk naturalisering, men praksisen står i grell kontrast til ideene som rådet da passet ble innført i 1800-tallets Europa. Ifølge historiker John Torpey var dokumentet ment som et tegn på suverenitet, og symboliserte at «monopolet på lovlige former for ferdsel» ble overført fra private institusjoner til offentlige myndigheter.

Før den tid administrerte kirken folks sivile status. Livegne måtte få tillatelse av herren sin for å reise, og slaven av sin mester. Skipsselskaper kunne uten videre nekte passasjerer å gå om bord. Nasjonalstatens framvekst, som sammenfalt med økt internasjonal migrasjon, ga et ønske om å avgjøre hvem som hørte til og hvem som ikke gjorde det, hvem som kunne komme og gå og hvem som ikke kunne det, altså å etablere et juridisk skille mellom utlendinger og medlemmer av det nasjonale fellesskapet. Sistnevnte fikk rettigheter som stemmerett, retten til å ferdes fritt innad i landet, diplomatisk beskyttelse, sosiale rettigheter og tilgang til offentlige stillinger. De fikk også plikter – hovedsakelig skatt og verneplikt. (…)

^

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Blindhet og innsikt

Neste sak

Privatiserte katastrofer

Mer Demografi

Tysk eldreeksport

Når befolkningen eldes og helsevesenet svikter, tyr tyske familier til utlandet. Thailand og Øst-Europa tilbyr pleie døgnet rundt og verdig omsorg til halve prisen av overbemannede tyske aldershjem.

En fet planet

Ifølge en utbredt fordom, som velvillig spres av næringsmiddelindustrien, er overvektige selv ansvarlige for sin tilstand, og for den manglende evnen til å kontrollere sine lyster. Denne fordommen skjuler årsakene til et fenomen som er i ferd med å globaliseres.

Falske påstander om verdens befolkning

Epidemier, kriger, politisk kaos og kulturelle praksiser innvirker på et lands demografi. Den russiske befolkningen som allerede hadde begynt å skrumpe før Sovjetunionens fall, ble enda mer redusert av «sjokkterapien» på 90-tallet. Kinas økonomi har nytt godt av en «demografisk bonus», men snart vil befolkningen også der eldes, i likhet med de fleste andre land på kloden. Aldrende befolkning og ikke overbefolkning vil bli det 21. århundrets dominerende demografiske tendens.

En overbefolket planet?

Er vi for mange? Bør fødselsraten styres ut fra gitte mål? Seleksjon før fødselen? Oppfordre til fødsler uansett hvem foreldrene er og uansett deres evne til å oppdra barna? Har mennesket rett til å blande seg inn i naturens gang? Dette er spørsmål som har blitt stilt siden de organiserte statenes morgen.

Russland på vei mot avfolking

Få fødsler, store dødstall, innvandrerfiendtlighet. Russlands demografiske resesjon ble på ny bekreftet i folketellingen i 2010. Er Russland i ferd med å avfolkes?

0 kr 0