En avtale for alle

Hvis frihandelsavtalen TTIP blir en realitet, står selve politikkens essens i fare.

Hvis frihandelsavtalen TTIP blir en realitet, står selve politikkens essens i fare.

«Vi er prinsipielt for frihandelsavtaler,» slik kan den norske regjeringens holdning til Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) oppsummeres. Denne frihandelsavtalen mellom EU og USA kan komme til å radikalt endre ikke bare de demokratiske institusjonene i EU og USA, men også i Norge (særlig via EØS) og en rekke andre land som er nært knyttet til de to handelsstormaktene.

Da Nærings- og fiskeridepartementet holdt pressekonferanse i april i forbindelse med lanseringen av departementets rapport om TTIPs innvirkning på Norge, var det denne ideologiske holdningen som ble forsøkt forsvart etter hvert som det dukket opp antydninger til elementer som ikke er særlig positive for Norge, eller verden for øvrig. (…)

Default thumbnail
Forrige sak

En fortrøstningsfull strime av lys

Neste sak

Former verden i sitt bilde

Andre saker om Leder

Sa noen systemisk?

USAs bedriftsledere og konservative politikere vil gjøre alt for at folkebevegelsen skal slå seg til ro

Pengenes andre ansikt

Gjeld har de siste femti årene blitt den dominerende, høyst reelle, men samtidig metafysiske veven som

0 kr 0

Logg inn

Ikke abonnent? Tegn abonnement her.