Veldedighet mot velferdsstaten

Amerikanske politikere har i lang tid ment at frivillige og veldedige organisasjoner er bedre enn offentlige sosiale tjenester, eller i det minste billigere. Rike givere får mye oppmerksomhet, men fortsatt er det staten som i stor grad finansierer veldedigheten.

Kort tid før finanskrisen bygde Detroit et stort sosialsenter i et fattig strøk sørvest i byen. Da bygget sto ferdig i 2008, ble det stående sørgelig tomt: Byen ble rammet av økonomisk krise og kuttet hemningsløst i sosialbudsjettene. Ledelsen i Ford-konsernet følte seg kanskje litt skyldige siden de hadde flyttet så mange fabrikker fra den tidligere bilhovedstaden, og ga ti millioner dollar til senteret, som endelig kunne åpne og dele ut matpakker, gi skrive- og leseopplæring, og arrangere fritidsaktiviteter for de unge.

Noen måneder senere ble byen erklært konkurs. For å unngå kutt i de ansattes pensjoner, ville byen auksjonere bort kunstverk fra Institute of Arts, blant annet verker av Rembrandt, Henri Matisse og Diego Rivera. Men stiftelsene Ford, Knight og Kresge klarte sammen med noen velstående enkeltpersoner å samle inn 330 millioner dollar til pensjonsfondene og avverge salget. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Permanent unntakstilstand

Neste sak

Utvidelse av kampsonen

Mer USA

Bidens Amerika

Kan Joe Biden reparere et splittet USA?Det er alle amerikaneres «plikt», sa president Joe Biden i

Amerikas uforente stater

Presidentvalget har fått mye oppmerksomhet utenfor USA. Men amerikanernes hverdag påvirkes minst like mye av hvem

0 kr 0