På sporet av depresjonen

Den amerikanske skribenten George Scialabbas legejournaler fra førti år med kronisk depresjon røper et skifte i legestandens tilnærming til depresjon. Samtidig framstår sykdommen selv som en håpløst konstant tidløshet.

Depresjon er i ferd med å bli en pandemi i den vestlige verden. Årsakene til at noen er mer utsatt enn andre er fremdeles uklare. I dag er psykofarmaka førstelinjebehandling for de fleste. Men vet vi alt om psykiske lidelser bare vi forstår hvordan hjernen virker? Det indre sjelelivet er bare tilgjengelig gjennom pasientens egne ord og behandlerens fortolkning. Kan vi noen gang forstå fullt ut en lidelse som depresjon?

I november utga satire- og kritikktidsskriftet The Baffler utdrag fra lege-journalene til kritiker og skribent George Scialabba i teksten «The endlessly examined life – a most chronic depression». Journaltekstene beskriver Scialabbas kroniske depresjonslidelse fra slutten av sekstitallet og fram til i dag. Teksten kan ikke sies å gi et fullstendig bilde av Scialabbas sykdomshistorie, men som han skriver innledningsvis, kan man likevel tenke seg at det går an å «skvise ut en slags innsikt fra språkmassene og rekkene av psykofarmaka forsøkt brukt for å demme opp for depresjonens kaos.» (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Frankrike, Jämtland

Neste sak

Moores elektriske revolusjon

Mer Psykologi

Virtuell sykdom

Internetts utbredelse har endret måten vi arbeider, tar utdanning og sosialiserer på. Vi er blitt avhengige

For barnets beste

EU har bestemt at «fravær av følelsesmessig tilgjengelighet» og «manglende evne til å vektlegge barnets sosiale

0 kr 0