Barbarene blant oss

Frihetens hjemland har erklært krig mot barbariet.

Frihetens hjemland har erklært krig mot barbariet. Mot et rike langt, langt unna som angriper Frankrike og ikke viser noen nåde mot sivile, som dreper barn og voldtar jentunger. «Vi er i krig!» Med folkets støtte utbasunerer lederne at de vil knuse fienden. Folk jubler. Og mens soldatene slåss, engasjerer de sivile seg: Skjuler ikke fienden seg her også, under våre øyne? Er ikke de tilsynelatende lojale innvandrerne og etterkommerne deres en hær av spioner og forrædere?

Slike spørsmål stilte de amerikanske avisene hver dag. Spørsmålene hjemsøkte også sinnene til de væpnede patriotene som 12. april 1918 troppet opp i hjemmet til doktor Cole, rektor på skolen i Appleton i Colorado. De dro læreren ut av senga, rullet ham i tjære, dekket ham i fjær og sa at han hadde 36 timer på seg til å forlate byen, hvis ikke ville han bli «hengt i nærmeste telefonstolpe». Amerikaneren med tysk opprinnelse hadde ifølge overfallsmennene snakket varmt om regjeringen i Berlin. Doktor Cole var heldigere enn Robert Paul Prager, en tidligere baker fra Dresden som var blitt gruvearbeider i Collinsville i Illinois. En kveld anklaget kundene i saloonen ham for å spionere for Tyskland og planlegge en sabotasje mot gruven. De dro ham med seg til fylkesgrensen og hang ham. Dagen før rettssaken mot morderne skrev Washington Post: «På tross av utskeielser som lynsjing, er det en sunn og helsebringende oppvåkning innad i landet.» Alle ble frikjent. (…)

^

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Jakten på milliardene

Neste sak

Europas nye jernteppe

Mer Historie

Galskapen i kjøttet

Covid-19 har igjen skapt bevissthet om hvordan patogener kan smitte fra dyr til mennesker. Forrige gang var for 25 år siden, da kugalskap utløste full panikk i Storbritannia og rettet søkelyset mot farene ved industrielt landbruk. Fortsatt er det usikkert om flere vil dø av den langsomme sykdommen.

Natta vi tapte

I hundrevis, sannsynligvis tusenvis, av år sov de fleste mennesker i to bolker med et våkent intervall imellom.

«Vi er alle grekere»

I mars 1821 reiste grekerne seg mot Det osmanske riket. Den åtte år lange krigen vekket et enormt engasjement hos Europas intellektuelle, som i grekernes opprør så både en revolusjonær gnist og en gjenoppliving av det antikke Hellas.

Sovjetunionens problemfylte planer

Ordet planøkonomi forbindes ofte med Stalins totalitære regime, og blir gjerne brukt til skrekk og advarsel mot enhver tanke om alternativ økonomisk organisering. Men med koronapandemien, klimakrisen og dagens regnekraft har ideen om å styre samfunnets ressurser fått ny aktualitet.

0 kr 0