Jan Brueghel den eldre, «Landskap med Noahs Ark» (1596).
Debatt / Filosofi Dyrerettigheter

Tilbake til Edens hage

Mennesket ble lenge ansett som Guds favoritt. Selv når dette verdenssynet mistet sin relevans beholdt mennesket sin opphøyde posisjon. Dette hierarkiet blant de levende vesenene blir nå utfordret.

Posted on

Få andre enn ex. phil-studenter har pleid å få gysninger av René Descartes' skrifter, men i det siste har han plutselig fått ny aktualitet med spørsmålet om dyrenes status. Han blir nå kritisert for sin idé om maskindyret, som ifølge astrofysikeren Aurélien Barrau innebærer at «ikke-menneskelige levende vesener er en slags automater uten bevissthet».[ref] Aurélien Barrau og Louis Schweitzer, L'animal est-il un homme comme les autres?, Dunod, Paris, 2018.[/ref]

I virkeligheten er Descartes nokså forsiktig, i motsetning til noen av sine etterfølgere. Han spør først og fremst om hva som skiller dyrene fra mennesket: Han hevder at mennesket til forskjell fra dyrene aldri kan forveksles med en automat, fordi menneskets språk viser at mennesket tenker snarere enn at det bare mottar signal fra sanseorganene som automatisk setter i gang en reaksjon: «Talen er et unikt tegn og det eneste sikre tegnet på tenkningen som skjuler seg inne i kroppene».[ref] René Descartes, «Lettre à Morus», i Œuvres et lettres, Gallimard, Paris, 1953.[/ref] Tenkningen viser dermed ifølge Descartes at mennesket er overlegent de andre dyrene, fordi forstandsevnen hører til den udødelige sjelen. Om dyrene hadde den samme evnen ville også de hatt en udødelig sjel, «noe som ikke er sannsynlig»,[ref] René Descartes, «Lettre au marquis de Newcastle», i Œuvres et lettres, se over.[/ref] mener Descartes og nevner østers og svamper som selvforklarende bevis. Dette bruddet mellom mennesket og dyret går også godt overens med den kristne tradisjonen, hvor mennesket er Guds foretrukne vesen. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler. Allerede abonnent? Logg inn.
Digitalt abonnent
Fra 49Kr.
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Årsabonnement
649Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Kvartalsabonnement
159Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver

Siste fra Debatt

0 kr 0
Gå til Toppen