Artikkelforfatter

3567 artikler av .

Drøm og dåd

Av /

Den politiske kunsten har lenge blitt anklaget for å være mindre kreativ. Det finnes mange destruktive eksempler på kunst lagd under offisielle dogmer, og kunst redusert til teser. Men de estetiske valgene inngår alltid i en politisk kontekst.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

Rousseaus revolusjoner

Av /

I år er det 300 år siden forfatteren og filosofen Jean-Jacques Rousseau ble født. Vandreren og naturalisten fra Genève fornyet den franske litteraturen og politisk tenkning. Med spørsmålet om betingelsene for likhet mellom mennesker, skrev han prologen til kommende revolusjoner.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

I Badious hule

Av /

I en tid hvor ideen om kommunisme blir uglesett, vekker den franske filosofen Alain Badiou interesse verden over for sitt forsvar av denne ideen.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

Pissarros «sosiale nedrigheter»

Av /

Camille Pissarro (1830?1903) huskes oftest som en av impresjonistene, en bevegelse som ble misforstått i sin samtid men i dag hylles for måten den klarte å fange skjønnheten til det forgjengelige. Men dette er en underlig selektiv historisk hukommelse. Det beviser den nylig gjenutgitte skisseboka til Pissarro.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

Individualisme uten individualitet

Av og /

Fire bøker analyserer aspektene ved den stadig mer «individuelle» individualismen. Bøkene gjenopptar dialogen med Rousseau og Kant, Arendt, Foucault og Habermas, uten at de krever hovedfag i humaniora for å leses. Hva skjer når individer ikke lenger er nysgjerrig på annet enn det som angår dem personlig? Eller har mennesket en tvers i gjennom dårlig natur som er spontant overgitt til begjærstilfredsstillelse, til sine egoistiske instinkter? Er denne krisen ? «verdikrisen», inderlighetskrisen, samfunnskontraktens krise ? høydepunktet i de rike demokratienes historie? I dag har vi en enorm etterspørsel etter selvrealiseringsteknikker. Men hvem tar ansvar for den sosiale utilfredsheten til individene som ikke er viljesterke nok til «å bli alt det de kan være»? «Selvrealiseringen» kan politiseres til en nødvendig del av en ny form for «immaterielt arbeid» ? de mentale, sosiale og affektive aktivitetene som er nødvendig del av arbeidsmarkedet».

Reservert for abonnenter. Logg inn.

Jurist, filosof og nazist

Av og /

Carl Schmitts tanker har de siste femten årene tydelig hatt innflytelse på dagens politiske og intellektuelle debatt. Han forkastet separasjonen mellom rettsvitenskap og politikk. Loven er heller en konkret vilje, et påbud og et uttrykk for myndighet. Schmitt var både motstander av reformasjonen, romantikken, revolusjonen og marxismen.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

0 kr 0
Gå til Toppen