Kollektiv avstraffelse

Det strider mot grunnprinsippet i moderne rett, men verken i Palestina eller Frankrike synes kollektiv avstraffelse å tilhøre fortiden.

Det var en av de verste straffene i antikkens Hellas. I tilfeller av politisk drap eller høyforræderi kunne borgerforsamlingen idømme kataskaphê, ødeleggelse av den skyldiges hjem, og tvinge familien i eksil. Med denne straffen, skriver historikeren Walter R. Connor, ville byen «permanent fjerne overtrederen og dennes etterkommere fra samfunnet». Alle eiendelene skulle destrueres fullstendig for å hindre at de ble byttet eller solgt, og det hendte også at forfedrenes knokler ble gravd opp og kastet ut av byen.

I det keiserlige Kina skortet det heller ikke på fantasi når det kom til kollektiv avstraffelse. I århundrer var «familiehenrettelser» straffen for forræderi og lignende forbrytelser. Hele slekten kunne bli henrettet, i tillegg til svigerfamilien og andre med bånd til forbryteren. I 1402 ble den lærde Fang Xiaoru anklaget for å ha bestridt keiserens legitimitet. Han ble drept sammen med alle i hans krets, alt fra nevøer til studenter og venner, til sammen 873 personer. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller / logg inn med Vipps.

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal