Guy Scarpetta

Placeholder

Errós bildekrig

Erró er ikke en utstøtt kunstner. Man har ikke lenger tall på hvor mange utstillinger han er viet verden over. Likevel er han lite kjent blant det store publikum. På sett og vis er bildene hans mer kjente enn ham selv. Få aner hvor enormt, mangfoldig og grenseløst hans livsverk

Placeholder

Fremmedgjøring via kitsch

Er Milan Kundera en upolitisk forfatter? Hans siste bok, Une rencontre (Et møte), tar bare rent sporadisk opp politiske problemstillinger ? akkurat som hans andre bøker. Men man trekker en altfor rask slutning dersom man benekter den politiske dimensjonen i hans verk. Og nettopp denne politiske siden av Kunderas skrifter

Placeholder

Magikeren Cortázar

Julio Cortázar (1914?1984) var ? sammen med Borges ? en 1900-tallets store mestere innen fantastisk litteratur. I hans kortprosa kommer hans fantastiske realisme til uttrykk for fullt. Hans brennende politiske engasjement gjorde aldri at han fornærmet leserne med å blande sammen litteratur og pedagogikk. Han så snarere på litteraturen i

Placeholder

Jean-Luc Godard – den siste tenker

I Frankrike utgis nå endelig et av Jean-Luc Godards fremste mesterverk, Histoire(s) du cinéma, på DVD. En av vår tids store kunstnere vender tilbake, i en helt annen form enn som Den nye bølgens enfant terrible. En kunstner som anser kunsten for også å være en kamp, et permanent opprør.

Placeholder

Forfalskningens mekanismer

Den jugoslaviske forfatteren Danilo Kis var en av de mest bemerkelsesverdige forfatterne fra slutten av forrige århundre. Forfattere fra hele verden verdsatte ham på det høyeste ? eksempelvis Susan Sontag og Milan Kundera. Forfatterskapet er preget av et typisk sentraleuropeisk livsløp, særlig den konkrete og tragiske opplevelsen av fascismen og

Placeholder

Vår tids skuespillsamfunn

Med utgivelsen av Guy Debords samlede verker, har man nå fått tilgang til en rekke upubliserte skrifter. Han er kjent for tidlig å ha kritisert mediesamfunnet, for vår besettelse av den «evige nåtiden» og hvordan varelogikken har bredt seg over alle aspektene ved hverdagslivet, og at fritiden den tekniske utviklingen

Placeholder

En engasjert intellektuell

Den 2. november 1975 ble Pier Paolo Pasolini brutalt myrdet. Den italienske forfatteren og filmskaperen var en intellektuell av den typen som aldri lot seg ufarliggjøre av den dominerende kulturen. Pasolini mente snarere at oppgaven til kunstnere og intellektuelle som vil være solidariske med «jordens fordømte», må være å

Placeholder

En stor tyrkisk roman

I romanen Snø bruker Orhan Pamuk sitt enorme talent i beskrivelsen av de religiøse og politiske spenningene i hvert individ, de som forklarer personenes tvetydige, motsetningsfylte adferd, redsel og ubesluttsomhet.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

0 kr 0
Gå til Toppen