Dyrerettigheter

Hva betyr det å behandle dyrene humant?

For den østerrikske satirikeren Karl Kraus (1874–1936) hang grusomhetene i første verdenskrig uløselig sammen med menneskets behandling av dyrene.

More
/

I vegetarkjøttets tidsalder

Stadig flere europeere blir vegetarianere, også franskmennene, Europas største forbrukere av rødt kjøtt.

More
/

Til doms over dyrene

I dag er eieren strafferettslig ansvarlig hvis en hund dreper et barn. I middelalderen måtte dyret selv møte i retten.

More
/

Tilbake til Edens hage

Mennesket ble lenge ansett som Guds favoritt. Selv da dette verdenssynet mistet sin relevans beholdt mennesket sin opphøyde posisjon. Dette hierarkiet blant de levende vesenene blir nå utfordret.

More

Bør dyr få borgerskap?

Mennesket har ikke lenger monopol på rettigheter. Universitetene i Basel og Barcelona tilbyr nå grader i dyrerett. Fagets framvekst viser den gryende institusjonaliseringen av en dyrerett, spesielt i de rike landene.

More

Dyreverngeriljaens frigjøringskamp

I USA advares farmasøytiske laboratorier og bioteknologiselskap mot mulige angrep fra dyrevernsaktivister. FBIs nye moteord for disse radikale aktivistene er «økoterrorister».

More
0 kr 0