Utdanning

Læringsprofitørene

Av /

Det svenske helsevesenet og utdanningssektoren ble privatisert først da de borgerlige kom til makten i 1991, etter seksti år med sosialdemokratisk regjering, men det var venstresiden som beredte grunnen. Fra slutten av 1980-tallet hadde regjeringen blitt stadig mer påvirket av new public management og innført metoder og praksiser fra privat…

Utdanning hindrer ikke sosiale ulikheter

Av /

Mer og tidligere undervisning veier ikke opp for ulikheter i barns oppvekstvilkår. Og uansett utdanningstilbud vil bare et fåtall av jobbene kreve høy utdannelse. Det ensidige fokuset på utdanning som botemiddel mot sosiale ulikheter fortrenger den åpenbare og eneste løsningen på sosiale ulikheter.

0 kr 0
Gå til Toppen