Middelveiens mann

Professor i internasjonal politikk, Adam Roberts, var nettopp i Oslo og holdt tre svært engelske forelesninger om verdenssituasjonen. På tross av Irak-krisens diplomatiske rystelser, ga han et velbegrunnet forsvar for folkerettens og hele den liberale visjons fortsatte funksjon i internasjonal politikk.

Den engelske skole. Om kultur betyr noe som helst, må det være at det finnes en klart definert måte å være i verden på, en karakteristisk tilgang til problemer, en spesiell stil.

Hva England angår, har vi et sett med nøkkelord som angivelig angir hva den engelske stilen dreier seg om: common sense, fairness, understatement osv. Innen akademia finner man angivelig denne stilen igjen i empirismen, i tanker om at «watching and wondering» er den beste måten å samle inn data på. Innen politikken dreier det seg om å finne «the golden mean», den aristoteliske middelvei mellom angivelige ekstremer. Kulturer får sin kropp fra mennesker, og man må derfor gå ut fra at det må ha vært og må være mennesker som går omkring og gir inntrykk av å kroppsliggjøre alt dette. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Et ulovlig angrep

Neste sak

Et tilbaketrukket tilbakeblikk

Mer Geopolitikk

Selektiv domstol

Er den internasjonale straffedomstolen for politisert? Så langt har alle de 20 sakene i ICCs elleve

0 kr 0