Nei til mer reklame i det offentlige rom!

Om vi ikke setter ned foten nå, så kan vi på sikt risikere reklamefinansierte toaletter og skolebøker helt ned på barneskolenivå.

mai 2003

Reklameleverandøren JC. Decaux ønsker å ta over samtlige av plakattårnene i Oslo og sette opp 80 nye i tillegg til de eksisterende. Som betaling for å ta seg av tårnene ønsker de å utstyre dem med reklame. Arkitekturprofessor Thomas Thiis Evensen (Aftenposten 11.4.03) mener dette kan virke positivt ved at man da får samlokalisert reklamen i byrommet. Problemet er bare det at denne nyerobringen av plakattårn neppe kommer til å redusere reklamen på andre arenaer. Tvert om er tendensen den at reklamen blir mer påtrengende og altomgripende. Eksempler på dette er jaget etter stadig yngre målgrupper, bruken av «events» som later som de er noe annet enn reklame og at stadig nye rom utnyttes til reklameformidling – alt for at reklamen skal finne nye måter å komme seg forbi våre filtre på.

Utdanningsminister Kristin Clemet hevder at regjeringen vil redusere det kommersielle presset mot barn og unge, men er samtidig åpen for reklame i skolebøker. Hun forsvarer denne inkonsekvensen med det syltynne argumentet om at elevene uansett eksponeres for reklame gjennom Internett og aviser de bruker i undervisningen. Dette holder ikke som argument – det øker det kommersielle presset enda mer. På spørsmål om hva som sannsynligvis vil bli det neste, er svaret reklamefinansierte toaletter på skolene slik vi finner det i USA. Flere reklameleverandører i Norge har allerede meldt sin interesse. Det må være klart for alle at det vi snakker om her er en forskyvning av grenser. Om vi ikke setter ned foten nå, så kan vi på sikt risikere reklamefinansierte toaletter og skolebøker helt ned på barneskolenivå! (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller / logg inn med Vipps.

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal