Ingen norsk uttrekning fra Irak

Norge har fortsatt styrker tilstede i Irak, og det foreligger planer om å trene opp irakiske offiserer i Norge. Synes utenrikspolitikerne at det er i orden?

november 2004

– Norge skal fortsette å stå i Irak så lenge FNs anmodning til medlemslandene om å bidra står ved lag, sier Høyres Inge Lønning til Le Monde diplomatique.

Norge skal med andre ord stå last og brast med USA til «the bitter end», skal vi tro Lønning, som sitter i Storingets utenrikskomite.

Le Monde diplomatique har forsøkt å kartlegge hva norske stortingsrepresentanter mener om den norske utenrikspolitikken og deltakelsen i Irak-krigen (se tabell). En representant fra alle seks politiske partier i Stortingets utenrikskomité, samt Venstres parlamentariske leder, er spurt. Svarene viser ikke bare tydelige uenigheter mellom regjeringspartiene, men også blant de potensielt fremtidige regjeringspartnerne Ap, Sv og Sp.
Dersom Lønnings erklæring er representativ for regjeringens syn på norsk militær tilstedeværelse i Irak, er dette nye signaler fra en regjering som tidligere snakket om å trekke alle de norske styrkene ut fra Irak på forsommeren 2004. Bakgrunnen for at Lønning kan si at FN anmoder medlemslandene om å bidra, var at USA fikk gjennom dette i FNs sikkerhetsråd på ettersommeren 2003.
De andre fire stormaktene i sikkerhetsrådet ønsket ikke en konflikt med USA på dette tidspunktet. Spesielt Kina, Russland og Frankrike håpet at okkupasjonen ville vise seg såpass vanskelig å gjennomføre at en anmodning fra FN om å bidra i praksis ikke betydde så mye. Dette har de tre stormaktene siden fått rett i. Ukraina er det niende landet som nå trekker seg ut av Irak.
Når Lønning nå sier at Norge skal stå i Irak så lenge anmodningen står ved lag, sier han med andre ord at Norge skal stå der så lenge USA okkuperer landet. Det vil være umulig å vedta i sikkerhetsrådet å fjerne en slik anmodning når den først er vedtatt. Ethvert forsøk på noe slikt vil USA blokkere med sitt veto. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller / logg inn med Vipps.

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal