Folkemord?

I Tsjetsjenia ser det imidlertid ikke ut til at de militære ønsker en slutt på krigen.

mai 2006

Det er riktig at den første krigen Russland førte i Tsjetsjenia endte med en våpenhvile og politisk-økonomiske avtaler etter opprørernes seirende motangrep på slutten av august 1996. Den nåværende russiske militære kampanjen, som startet i oktober 1999, fortsetter imidlertid ufortrødent selv om Moskva benekter dette. Lengden på konflikten reiser mange spørsmål. Dreier det seg om et «folkemord»? Har Russland endret sine målsettinger med tiden? Spiller islam en rolle i krigen eller har dette blitt manipulert?

FNs folkemordkonvensjon ble ratifisert av FNs generalforsamling den 9. desember 1948. Den beskriver folkemord – et ekstremt tilfelle av forbrytelser mot menneskeheten – som «handlinger utført med den intensjon å utrydde, helt eller delvis en rase eller en nasjonal, etnisk eller religiøs gruppe som sådan». De fleste tsjetsjenere mener at dette beskriver den russiske hærs handlinger i den tsjetsjenske republikken. De mener selv at de er ofre for folkemord, men innser at det kan være vanskelig å definere det slik på juridisk grunnlag. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller / logg inn med Vipps.

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal