Fritt Ord:–NRK feiltolker

? Det som kunne gjøre det berettiget å avkreve en metoderapport, bør ikke være journalistens «misjonerende» holdning eller subjektiv vinkling, men temaets store politiske sprengkraft, sier Erik Rudeng, direktør i Fritt Ord.

september 2006

Stiftelsen Fritt Ord har økt sin støtte til dokumentarfilm betraktelig i de siste fem årene. I 2004 fullfinansierte institusjonene åtte samfunnskritiske dokumentarer med en ekstrabevilgning på 12 millioner kroner. Det i tillegg til 6,3 millioner i ordinær bevilgning. I fjor økte beløpet til 8,2 millioner.

– Vi mener at dokumentarfilm egner seg spesielt godt til å fremme det frie ord, kanskje enda bedre enn bøker, sier Erik Rudeng til Le Monde diplomatique. Han uttrykker en viss bekymring for utviklingen i NRK.

– Det påfallende er at NRK legger ut på en prosess som ligner på prosedyrer for internproduksjoner, med en tettere oppfølging. Det kan utviske skillet mellom innkjøpt film og egenproduserte dokumentarer. Men innkjøpte produksjoner skulle nettopp være laget annerledes, av annerledes tenkende enn vanlige NRK-journalister. For Fritt Ord hadde det vært litt negativt om det prosjektet som vi har valgt å støtte, blir forandret vesentlig pga. interne prosesser i NRK. Det virker som om de feiltolker erfaringene med Erling Borgen, sier Rudeng. Han forklærer nærmere:

– Det som kunne gjøre det berettiget å avkreve en metoderapport, bør ikke være journalistens «misjonerende» holdning eller subjektiv vinkling, men temaets store politiske sprengkraft. Det dreier seg om statsanliggende for Norge og om Norges internasjonale anerkjennelse. Det kommer en del påstander, og det kunne være en grunn til å sikre at alle kilder er dobbeltsjekket. Det gjelder for så vidt også andre journalistiske produkter – f.eks. historien med oppdiktede intervjuer med verdenskjendiser som Bjørn Benkow leverte til avisene, og avisene trykte dem, sier han.

– Når det gjelder Erling Borgen, visste vi at han tidligere hadde levert solide saker, og vi så på dette prosjektet som viktig å støtte. Formen som kritiseres, er jo den såkalte Brennpunkt-formen som NRK selv har utviklet. Vi skulle gjerne sett en mer saklig tone, litt dempet, men vi var hele tiden klar over at dette var en viktig film å lage, tilføyer Erik Rudeng.

– Det som forundrer, er NRKs merkelige form for saksbehandling. Offentligheten vet fortsatt ikke om NRK-sjefen var til stede da avgjørelsen ble tatt, om han hadde sett filmen. Det hadde vært underlig om en såpass viktig sak med store politiske momenter ble avgjort uten at Bernander hadde sett filmen, sier Fritt Ord direktøren.

Når Le Monde diplomatique ringer John Bernander og spør om han hadde sett filmen før avgjørelsen ble tatt, sier NRK-sjefen at han ikke hadde behov for å se filmen, fordi det var ingen grunn til å tvile på vurderingene foretatt av Faktasjef Lars Kristiansen.

N.P.S.

© norske Diplo

(…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller / logg inn med Vipps.

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal