Nordisk kolonialisme

Noen ganger klarer et kunstprosjekt å holde en forbindelse mellom en kunstnerisk og politisk diskurs. Prosjektet Rethinking Nordic Colonialism har forsøkt å kortslutte det skandinaviske selvbildet som fredselskende velferdsnasjoner. For Skandinavia har ennå ikke nådd en postkolonial fase. Danmark er fremdeles en kolonimakt slik de sitter på Grønland og Færøyene.

desember 2006

I løpet av inneværende år har Nordic Institute for Contemporary Art (NIFCA) gjennomført et kunstprosjekt som setter søkelyset på at flere nordiske land har hatt status som enten tidligere eller nåværende kolonier. Dessuten at dette også kan ses i en «glokal» kontekst, hvor nordiske problemstillinger også er aktuelle i minoritetssamfunn andre steder på jorden.

Prosjektet het Rethinking Nordic Colonialism: A Postcolonial Exhibiton Project in Five Acts (RNC). Kuratorene, Fredrikke Hansen og Tone Olaf Nielsen fra gruppen Kuratorisk Aktion valgte å bruke en teatermetafor i prosjektet og inndelte det i hva de betegner som fem akter. Hver akt, med unntak av den siste, inneholdt en utstilling, workshop og eget filmprogram. Dette foregikk i Reykjavik, Island (mars/april), Nuuk, Grønland (april/mai), Tórshavn, Færøyene (mai/juni), Rovaniemi, Sápmi/Finland (juni/juli) og i alle hovedstedene til de skandinaviske landene samt Finland (november). Totalt har det vært med 56 bidragsytere, inkludert kunstnere, filmskapere, politikere og akademikere. En grunnregel for utvelgelsen av bidragsytere har vært at det ikke skulle delta mer enn 35 prosent hvite, heteroseksuelle biologisk fødte menn i prosjektet på noe nivå. Dette var for å sikre at majoriteten av bidragsyterne skulle være bevisst på og arbeide eksplisitt med erfaringer av å være marginaliserte. Bidrag og erfaringer fra de fire første aktene er samlet og dokumentert med fotos, lydklipp, tekster og videos på en DVD og i en interaktiv meny som ble lagt ut på internett for nedlasting på prosjektets siste dag, samtidig som det ble avholdt avslutningsarrangementer i de tre skandinaviske hovedstedene samt Helsinki, Finland. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller / logg inn med Vipps.

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal