Spillet mellom EU og Russland

Samarbeidet mellom EU og Russland ble i 1994, men EU hjemsøkes nå av frykten for at Putin skal splitte unionen. For russerne er EU en økonomisk gigant, men politisk dverg. For EU er Russland en regional stormakt som fortsetter å se på seg selv som en global supermakt.

januar 2007

Toppmøtet mellom EU og Russland i Helsinki i november ble som forventet mislykket. Men det fikk samarbeidspartnerne til å omdefinere sine gjensidige relasjoner. Disse relasjonene begynte å forverre seg ved utgangen av 2003, da EU-utvidelsen med ti nye medlemsland ble gjennomført uten at en rekke problemer kjent siden 1999 var løst. Deres felles pressemeldinger var nøye redigert for å redde ansikt. Men denne gang var årsaken til nederlaget innenfor EU som hjemsøkes av frykten for «å la Putin splitte unionen».

På mindre enn en måned klarte de 25 EU-landene å vise sin splittelse to ganger uten at Putin hadde løftet en finger. Først under en middag med representantene fra Moskva i Lahti 20. Oktober. Senere i Helsingfors 24. november under toppmøtet mellom EU og Russland, da det polske vetoet blokkerte forhandlingene om fornyelse av samarbeidsavtalen Partnership and Cooperation Accord (PCA) – som ender denne måneden. Denne avtalen ble signert i 1994 og først satt ut i live i 1997 på grunn av krigen i Tsjetsjenia. PCA har en ambisiøs avtaletekst: Den forespeiler at de russiske og europeiske normene innenfor økonomi, finans og rettssystem skal tilpasses hverandre. Målet med avtalen er å skape en frihandelssone. Implementeringen av avtalen ble forsinket av den økonomiske situasjonen i Russland, pga tungvinte prosedyrer, mangel på koordinering mellom eksperter og politiske aktører, av de interne russiske krumspringene (Tsjetsjenia, korrupsjon, brudd på menneskerettigheter, statens rolle i økonomien), og framfor alt pga en vedvarende skepsis til tross for de gode relasjonene Russland har med de franske og tyske lederne. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller / logg inn med Vipps.

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal