Rousseaus revolusjoner

I år er det 300 år siden forfatteren og filosofen Jean-Jacques Rousseau ble født. Vandreren og naturalisten fra Genève fornyet den franske litteraturen og politisk tenkning. Med spørsmålet om betingelsene for likhet mellom mennesker, skrev han prologen til kommende revolusjoner.

I år er det 300 år siden forfatteren og filosofen Jean-Jacques Rousseau ble født. Vandreren og naturalisten fra Genève fornyet den franske litteraturen og politisk tenkning. Med spørsmålet om betingelsene for likhet mellom mennesker, skrev han prologen til kommende revolusjoner.

Sjelden leses en filosof så forskjellig at de ulike tolkningene synes å motsi hverandre, slik tilfellet er med Jean-Jacques Rousseau (1712–1778). Hans verk har fått en anselig innflytelse og påvirket mange menneskers historie, og enkelte ganger satt dem opp mot hverandre i navn av samme ideal.

Rousseaus tenkning var avgjørende for Menneskerettighetserklæringen i 1789, og påvirket også den amerikanske uavhengighetserklæringen i 1776, som ble utarbeidet av Thomas Jefferson. Men også andre koloniopprør fant inspirasjon og legitimering i Rousseaus verker. Simón Bolívar (1783–1830) var avgjørende i frigjøringen av de spanske koloniene i Sør-Amerika – hvor Om samfunnspakten var forbudt – og fulgte i stor grad oppskriften i Rousseaus konstitusjonelle og politiske verk. I det daværende Fransk Indokina oversatte den revolusjonære Nguyen An Ninh et utdrag fra Om samfunnspakten (der også forbudt) til vietnamesisk i 1926: Boka ble «slukt av de innfødte», som anså den som deres «sosiale evangelium» og gjorde den til «inspirasjon for deres opprør og drap», for å sitere den bekymrede franske legen og Rousseau-kritikeren Paul Carton. (…)

Default thumbnail
Forrige sak

Velkommen til det åndelige dyrerike

Default thumbnail
Neste sak

Hvor farer eselet?

Andre saker om Filosofi

Sartres nei

I 1980 deltok mange tusen franskmenn i Jean-Paul Sartres gravferd. Med Sartres bortgang lukket en epoke

Tilbake til klassen

I over førti år har venstreintellektuelle tolket bort begreper som kapital, klasse og økonomiske forhold for

0 kr 0

Logg inn

Ikke abonnent? Tegn abonnement her.