Rousseaus revolusjoner

I år er det 300 år siden forfatteren og filosofen Jean-Jacques Rousseau ble født. Vandreren og naturalisten fra Genève fornyet den franske litteraturen og politisk tenkning. Med spørsmålet om betingelsene for likhet mellom mennesker, skrev han prologen til kommende revolusjoner.

november 2012

Sjelden leses en filosof så forskjellig at de ulike tolkningene synes å motsi hverandre, slik tilfellet er med Jean-Jacques Rousseau (1712–1778). Hans verk har fått en anselig innflytelse og påvirket mange menneskers historie, og enkelte ganger satt dem opp mot hverandre i navn av samme ideal.

Rousseaus tenkning var avgjørende for Menneskerettighetserklæringen i 1789, og påvirket også den amerikanske uavhengighetserklæringen i 1776, som ble utarbeidet av Thomas Jefferson. Men også andre koloniopprør fant inspirasjon og legitimering i Rousseaus verker. Simón Bolívar (1783–1830) var avgjørende i frigjøringen av de spanske koloniene i Sør-Amerika – hvor Om samfunnspakten var forbudt – og fulgte i stor grad oppskriften i Rousseaus konstitusjonelle og politiske verk. I det daværende Fransk Indokina oversatte den revolusjonære Nguyen An Ninh et utdrag fra Om samfunnspakten (der også forbudt) til vietnamesisk i 1926: Boka ble «slukt av de innfødte», som anså den som deres «sosiale evangelium» og gjorde den til «inspirasjon for deres opprør og drap», for å sitere den bekymrede franske legen og Rousseau-kritikeren Paul Carton. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller / logg inn med Vipps.

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal