Fra arbeidere og bønder til «kapitalister»

De tidligere foraktede kapitalistene tas nå imot med åpne armer i Det kinesiske kommunistpartiet, på betingelse av at de er lojale mot et parti som nå har flere høytutdannede enn arbeidere som medlemmer.

Fra en markering av Kinas nasjonaldag i Qingdao. Foto: Serj Malomuzh, Shutterstock.

Er Det kinesiske kommunistpartiet blitt kapitalistisk i sitt hundrede år? Førti år etter Deng Xiaopings økonomiske liberalisering har over 800 millioner kinesere blitt løftet ut av fattigdom, og ettpartistaten styrer nå verdens nest største økonomi – eller den største hvis man regner ut fra kjøpekraftsparitet – som står for 18 prosent av verdens BNP. Innføringen av markedsøkonomi og økende økonomisk vekst har gått hånd i hånd med en økende ulikhet: Gini-koeffisienten, som måler ulikhet innad i land, steg med 15 prosentpoeng mellom 1990 og 2015 (siste tilgjengelige tall).

Disse forvandlingene har gitt stor vekst i privat sektor, men staten har fortsatt direkte kontroll over en stor del av økonomien (offentlig sektor utgjør rundt 30 prosent), og gjør Kina til et skoleeksempel på statskapitalisme. Kommunistpartiet har i stor grad klart å innlemme i regimet elitene som denne liberaliserte økonomien har skapt. Selv om kommunistideologien ikke lenger er sentral for rekrutteringen, er forholdet mellom stat og kapital fortsatt organisert etter en leninistisk modell.
(…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Er et asiatisk NATO på trappene?

Neste sak

Lang dags ferd med irske nasjonalister

Mer Kina

Strategisk helse

I 2014 lanserte Jack Ma AliHealth for å dekke kinesernes ønske om bedre helsetjenester. Mye tyder

Kina kopierer Harvard

President Xi Jinping liker å rakke ned på vestlige verdier. Likevel har kinesiske myndigheter kopiert Harvards

0 kr 0