Ny kropp uten forstand

Den nyliberale avreguleringen har innvirkning på alle områder, ikke bare det økonomiske. Markedet vil ikke ha mennesket slik det er, og krever en psykisk og biologisk forvandling av menneskeheten.

april 2005

I boka Kunsten å krympe hodene forsøkte jeg å vise hvordan markedsliberalismen endrer vår måte å tenke på. Argumentet var ganske enkelt at markedet avviser enhver betraktning (moralsk, tradisjonell, transcendent, transcendental, kulturell eller miljømessig) som kan begrense varenes frie flyt. Derfor blir det et mål for den nye kapitalismen å bryte ned enhver symbolsk verdi til fordel for varens nøytrale økonomiske verdi. Fordi det eneste som gjelder nå er utveksling av varer ut fra markedsverdi, skal menneskene kvitte seg med de kulturelle og symbolske byrder som tidligere definerte utvekslingene mellom dem.

Utformingen av eurosedlene er et talende eksempel på hvordan markedsliberalismen utsletter symbolske verdier. De europeiske sedlene prydes nemlig ikke lenger av markante personer fra den enkelte nasjons historie som før symboliserte sammenhengen mellom økonomiske transaksjoner og nasjonalstatens kulturelle verdier. I dag finner man kun broer, dører eller vinduer på euroen som en lovprisning av fri flyt uten kulturell forankring. Mennesket blir på denne måten bedt om å innordne seg i spillet om varens uendelige sirkulasjon. Man kan altså si at markedets lov består i å nedkjempe alle typer lover som begrenser varenes frie flyt. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller / logg inn med Vipps.

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal