Endepunktet for bobleøkonomi

Uansett om kapitalismen nærmer seg en endelig kollaps eller «bare» opplever en prosess med devalorisering og korrigering, er vi midt i en dyp krise som også vil få dramatisk innvirkning på kunstverdenen. Hvordan gjenstår å se, men vi har allerede et nokså godt førsteinntrykk med svenske Tensta Konsthalls samarbeid med auksjonshuset Bukowskis, eid av familien Lundin som også eier Lundin Petroleum, et oljeselskap anklagd for drap og nedbrenning av landsbyer i Sudan og Etiopia. Det samme oljeselskapet sponset også åpningsutstillingen på Astrup Fearnleys nye museum i Oslo.

Det er fristende å forstå den såkalte finanskrisen i tråd med den tyske kriseorienterte verdiformteoretikeren Robert Kurz og hans tese om modernitetens kollaps, der kapitalismen ikke bare er den evige gjenkomsten av det samme. Kurz døde nylig, men etterlot seg en rekke viktige bøker og tekster om kapitalismen som en produksjons- og dominasjonsmåte, som lar oss nytenke sosial frigjøring utenfor den gamle og den nye venstresidens rammer.1

Kurz’ hovedargument – i forlengelsen av Marx’ analyse av den kapitalistiske akkumulasjonens destruktive logikk – er at kapitalismen nærmer seg slutten. Kapitalismens egen dynamikk har ledet den inn i en kritisk fase der den fortærer sin egen substans slik kroppen fortærer seg selv i en autoimmun sykdom. Den tredje industrielle revolusjon (mikroelektronikk) har ifølge Kurz åpnet for så stor produktivitet at det ikke lenger er mulig å skape det nødvendige rommet for reell akkumulasjon.2 (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller logg inn.

Default thumbnail
Forrige sak

Mediestrid i Latin-Amerika

Default thumbnail
Neste sak

Ikke mer å tape

Andre saker om Økonomi

«Vi holder deg i live»

31 prosent av amerikanske arbeidstakere har en såkalt ufaglært jobb. Jobbene er slitsomme, monotone og elendig

Hvem skal betale?

Kriser ligner hverandre. Når stormen herjer ber kapteinen om solidaritet, men så fort faren er over,

Planøkonomiens seier

Walmart, verdens største selskap, er kanskje det beste beviset på at om planøkonomien ikke fungerer i

0 kr 0

Logg inn

Ikke abonnent? Tegn abonnement her.