Vilkårlig orden

Den regelbaserte internasjonale orden har avgått med døden i Gaza.

november 2023
Folk leter etter overlevende i ruinene etter et israelsk luftangrep mot Khan Younis på Gazastripen 10. oktober. Foto: Anas Mohammed, Shutterstock.

Etter invasjonen av Ukraina for over halvannet år siden, har USA ofte gjentatt at «den regelbaserte internasjonale orden» er truet av Russland og andre rivaliserende land som Kina. Hvilke regler det er snakk om, er imidlertid uklart. For USAs president Joe Biden, utenriksminister Antony Blinken og alle de andre amerikanske – og etter hvert europeiske – lederne nevner sjelden folkeretten i forbindelse med denne regelbaserte ordenen.

Det kan finnes flere mulige grunner for at USA bruker denne uforpliktende formuleringen i stedet for å vise til folkeretten.1John Dugard, «The choice before us: International law or a ‘rules-based international order’?», Leiden Journal of international law, vol. 36, nr. 2, juni 2023. USA har unnlatt å ratifisere en rekke folkerettslige avtaler, og heller ikke anerkjent institusjoner som Den internasjonale straffedomstolen, men ser gjerne at andre land aksepterer det folkerettslige rammeverket. Å snakke om en regelbasert orden gjør også at USA kan legge til egne momenter i sine tolkninger av FN-resolusjoner og FN-paktens forbud mot krig. For eksempel tolket USA og vestlige allierte Sikkerhetsrådets resolusjon 1973 om en flyforbudssone over Libya med henvisning til en «plikt til å beskytte» sivilbefolkningen mot alvorlige forbrytelser. Med denne tolkningen ga USA, Frankrike, Storbritannia og Norge seg retten til å utvide mandatet om å forhindre massakrer på sivile og igangsatte luftangrep mot regimet til Muammar Gaddafi.

Men frasen om en regelbasert internasjonal orden kan også henge sammen med at USA ikke er villig til å holde alle land til samme standard, og spesielt ikke Israel. I en felleserklæring etter sitt statsbesøk i Israel i juli i fjor, fem måneder etter den russiske invasjonen, erklærte Biden at USA vil «bekjempe alle forsøk på å boikotte eller frata Israel legitimitet, på å avvise Israels rett til selvforsvar eller å utpeke Israel i noe som helst forum, inkludert FN og Den internasjonale straffedomstolen».2«The Jerusalem US-Israel Strategic Partnership Joint Declaration», Det hvite hus, 14. juli 2022.

Israels ledere har fra første stund i angrepet mot Gazastripen gjort det klart at de vil ta få, om noen, hensyn til sivilbefolkningen. Angrep på boliger, skoler og sykehus er åpenbart en kollektiv avstraffelse som strider mot alle folkerettslige prinsipper. Den indre motsetningen i USAs regelbaserte orden kunne dermed ikke vært større. For mens Libya ble bombet sønder og sammen for å hindre massakrer på sivile, har Israel fått full støtte for sine dødelige angrep fra statene som i 2011 hevet fanen for å forsvare sivile – Frankrike, Storbritannia og ikke minst USA, som nå gir 3,4 milliarder dollar i våpenstøtte til Israel og omdirigerer bomber som skulle til Ukraina.3«U.S. to send Israel artillery shells initially destined for Ukraine», Axios, 19. oktober 2023. Den regelbaserte orden har avgått med døden i Gaza. Spørsmålet nå er om det er mulig å gjenreise en internasjonal orden basert på FN-pakten og folkeretten.

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal

© norske LMD

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal