Frédéric Lordon

Symptom på berøvelse

Konspirasjonsteoretikere forsøker bare å konstruere en fortelling om hva som skjer med dem, men mangler informasjonen og midlene til å gjøre det. Konspirasjonstenkningen er ikke en generell villfarelse, men første steg i en dannelsesprosess.

Placeholder

En varslet katastrofe

Hva skjer når stormen når det siste tilfluktstedet? Neste ut i den europeiske krisen kan være Frankrike, og da er ikke veien lang til Tyskland. Eurosonen er fanget i en giftig spiral der de nyliberalistiske overlevelsesstrategiene graver en stadig dypere grav for det europeiske prosjektet.

Placeholder

Avglobaliser finanssektoren

70 prosent av den greske gjelda eies av utenlandske investorer. Dermed er landets politikk i praksis underkastet finansinstitusjonene, en situasjon som truer med å spre seg til Storbritannia, Spania, Italia og Portugal. Det finnes imidlertid en måte å sikre politikkens primat, nemlig å nasjonalisere gjelda.

Placeholder
EU

Globaliseringens ende, Europas begynnelse?

Valget til nytt Europaparlament 7. juni skjer samtidig som unionens juridiske pilarer vakler under presset fra den økonomiske krisen. Er den institusjonelle og økonomiske krisen en anledning til å radikalt revurdere det europeiske prosjektet?

Placeholder

Markedets nervøse hånd

1987, 1997, 2000, 2007? Finanskrisene kommer tettere. Tidligere ville man kalt det populisme, men i hjertet av Europas finanssenter, London, har den britiske statsministeren Gordon Brown bestemt seg for å nasjonalisere storbanken Northern Rock. I Tyskland har staten måttet hjelpe IKB Deutsche Industriebank. I USA har Citigroup og Merrill Lynch

0 kr 0
Gå til Toppen