Konspirasjonsteorier

Symptom på berøvelse

Konspirasjonsteoretikere forsøker bare å konstruere en fortelling om hva som skjer med dem, men mangler informasjonen og midlene til å gjøre det. Konspirasjonstenkningen er ikke en generell villfarelse, men første steg i en dannelsesprosess.

Ti grunnprinsipper

Konspirasjonsteoriene har svært ulikt innhold, men også noen påfallende fellestrekk. Konspirasjonsteoriene etter 11. september 2001 og angrepet mot Charlie Hebdo tidligere i år gir oss mulighet til å trekke ut ti grunnprinsipper.

Flygende konspirasjoner

Populariteten til Da Vinci-koden, X-Files og de mange konspirasjonsteoriene om 11. september reiser spørsmålet om hvilken rolle konspirasjonstanken spiller i politikken. Og et tema som til stadighet trekkes fram, er spørsmålet om flygende tallerkener.

juli 2009

Konspirasjonsteorien om 11. september

Alexander Cockburns artikkel Om konspirasjonsteorier i norske Le Monde diplomatique januar 2007 (i Frankrike desember 2006) påpeker at konspirasjonsteorier kan være en distraksjon fra reelle politiske spørsmål. Av 9/11 Truth–bevegelsen blir artikkelen oppfattet som et massivt angrep. Fra deres synsvinkel er kritikken mangelfull i nærmest enhver forstand.

Cockburn kaller David Ray Griffin en av bevegelsens «yppersteprester», og mener den ikke baserer seg på fakta, og derfor kan sammenlignes med en religiøs bevegelse. Griffin tilbakeviser Cockburns kritikk blant annet ved å henvise til at bevegelsen består av både vitenskapsmenn, ingeniører, piloter, krigsveteraner, politikere, filosofer, tidligere flygeledere, tidligere forsvarsministre og tidligere CIA-analytikere.1

Eksplosjonene som felte bygningene

500 muntlige vitneprov fra brannfolk og redningsarbeidere om deres egne erfaringer fra 11. September ble hemmeligstemplet. Får vi noen gang vite alt? Eksperter påpeker nå at det glødende metallet som ble liggende i kjellerruinene hadde en temperatur på mer enn 1500 grader Celsius. Slike temperaturer som vedvarer i ukevis, kan verken skyldes fly-brensel eller brannene i kontorene. Det er funnet flere tegn som tyder på at det er brukt et thermit-lignende sprengstoff tilsatt svovel–en såkalt styrt nedrivning.

juli 2006