Menneskene i Palestina

Peace, Propaganda and the Promised land er en glimrende DVD samling for de som vil vite mer om Israel/Palestina-konflikten. Samlingen består av to DVD med en hovedfilm, flere og utvidede intervjuer, nyhetsklipp, kortfilmer, historiske kart over området, samt en pedagogisk gjennomgåelse av konfliktens historie.

Flere uavhengige filmskapere har bidratt til materialet og noen av kortfilmene er viktige historiske dokument over overgrep i Palestina. Noen avdekker den israelske strategien for å svekke og kue palestinerne, andre forteller om hva det vil si å leve under okkupasjon, hvordan undertrykking og overgrep griper inn i et vanlig menneskes liv.

Hjelpearbeidere, støttespillere og palestiner forteller om tilstanden i de okkuperte områdene. I «The poetry of listening; Middle Eastern stories», leser palestinske poeter dikt og forteller små historier om virkelige hendelser. Gjennom historiene og poesiens sterke og konsise form fanges essensen i tilværelsen til menneskene i Palestina og gir dem nyanser det ellers ville være vanskelig å se. Kanskje de kan få oss til å lytte og ikke lukke øynene for de lidelser befolkningen i Palestina må utstå?

Hovedfilmen Peace, Propaganda and the Promised land er en kartlegging av hvordan USAs og Israels politiske interesser utøver en sterk virkning på amerikanske mediers rapportering om konflikter i Midtøsten. Nyhetsklipp blir analysert og medieanalytikere, journalister og politiske aktivister intervjuet. Dokumentaren gir et unikt overblikk til historien bak og en slående analyse av dagens propaganda. Den undersøker faktorer som har bidratt til en skjev mediedekning av konflikten og dannelse av en mektig opinion i USA. Her kan du få svar på spørsmål som: Hvordan dekker man over en okkupasjon av et annet land? og Hvordan kolonisere et land i skjul? Noam Chomsky er kjent for sin analyse av det moderne samfunn og dets trang til å skape samtykke hos opinionen.Han er en av dem som gir et verdifullt bidrag til denne filmen. Noen av de andre som blir intervjuet er Robert Fisk og Seth Ackerman. Regissører er Bathsheba Ratzkoff og Sut Jhally. Filmen fikk pris på Danmarks internasjonale dokumentarfilmfestival i 2004 (www.arabfilm.com).

© norske Diplo. Liselott Säll
Se filmens hjemmeside http://www.mediaed.org/videos/MediaRaceAndRepresentation/PeacePropaganda