Nord-Amerika

6 år etter

11. SEPTEMBER: Vi har snakket med noen av dem som etter 11. september mente at ikke hele sannheten om attentatene var blitt fortalt. Hva er deres syn på hendelsene og konsekvensene 6 år senere?

Posted onELIAS DAVIDSSON, skriver bloggen aldeilis.net. Jobber som organist og musikklærer i Reykjavik.

– Som jeg forklarer i mitt bidrag i boken The 9/11 Conspiracy1 har vi to bedrag. Det første bedraget gjelder «terrortrusselen». I virkeligheten har terror aldri vært en trussel, annet enn når staten selv har brukt terror (som under Robespierre, Stalin, Hitler etc). Småskala-terrorister står rett nok bak individuelle ofre og personlige tragedier. Det å angripe uskyldige mennesker er uansvarlig, uetisk og kriminelt. Terrorisme står imidlertid bare for en minimal andel av kriminaliteten. I Europa alene myrdes årlig rundt 20 000 mennesker. Av disse dør bare noen få titalls mennesker av terrorisme (hvis i det hele tatt). I fjor, for eksempel, i 2006, døde ikke en eneste person i Europa av terrorisme. Å hevde – slik NATO og medlemslandene gjør – at terrorisme er en alvorlig trussel for Europa eller for verdensfreden, er en vulgær løgn.

¬– Det andre bedraget er fortellingen om 11. september som en massiv internasjonal terrorhandling, som en handling planlagt og utført av en organisasjon ved navn Al-Qaida som kjemper i islams navn mot Vesten. Denne fortellingen muliggjorde lanseringen av den bedragerske «krigen mot terror».


MIKAEL WÄLIVAARA fra Kivik Skåne som skriver bloggen UUAA Radio, er overbevist om at 11. September kommer til å bli et viktig demokratisk vannskille.

– Slik jeg ser det er 11. september nøkkelen til å åpne øynene. Forstår man og aksepterer man at 11. september ble gjennomført av USAs ledelse eller med dennes velsignelse, har man tatt seg over den første – og høyeste – terskelen for å begynne å revurdere hvordan virkeligheten virkelig ser ut.


LEIF ERLINGSSON, svensk datakonsulten, skriver bloggen Intelligentsians blockering.

– Jeg trodde knapt mine egne øyne da jeg på to ulike skandinaviske blogger fant begrepet «folkevalgt diktator». Det ble brukt om den blant folket svært populære, men blant Venezuelas elite svært forhatte Hugo Chavez. Det som gjør Chavez til «antidemokrat» er åpenbart at han prioriterer vanlige velgeres interesser framfor pengeinteressene.

– Om vi ikke forsvarer ordene, kommer de til å tas ifra oss. Det pågår en krig for å desarmere ordene, gjennom å tømme dem for mening. Eller gjennom å snu meningen på hodet. Uten ord og begreper kan vi ikke tenke. For å kunne tenke, og hjelpe hverandre med å tenke, må ordene forsvares.


NIELS HARRIT arbeider som lektor ved Kemisk Institut, Københavns Universitet.

– Jeg skrev 31. mars i år en kronikk i dagbladet Information med tittelen «Det syvende tårn».2 Dette var første gang emnet ble behandlet i den danske dagspresse. Nå samler jeg materiale til et foredrag som kan modifiseres utfra målgruppe. I første omgang gjelder det for meg å komme i dialog med teknisk-naturvitenskapelige eksperter.

– Kronikken ble møtt med den store taushet i offentligheten. Kun enkelte tilbakemeldinger fra nære venner. Jeg visste godt at emnet var både kontroversielt og farlig, men at det overhodet ikke er kommet reaksjoner i det offentlige rom, syns jeg er bemerkelsesverdig.


ROLF KENNETH MYHRE er fagbokforfatter med base i Sarpsborg.

– Tiden er nå moden for å konstatere med 100 prosent sikkerhet at ingen Boeing-passasjerfly styrtet 11. september 2001. Opptil tre ubemannede fly kan ha styrtet. Det er utelukket at et fly av noe som helst slag styrtet i Shanksville i Pennsylvania. Etter å ha sett dokumentarfilmen PentaCon3 er det fristende å si at heller ikke Pentagon ble rammet av noe som helst slags fly.

– Når det gjelder analyser av vitner og av de 36 eksisterende videoopptakene om hva som rammet WTC2, kan vi som utgangspunkt ta en artikkel av Marcus Icke, «The WTC2 Media Hoax».4 Han bruker et flysimulatorprogram og lar en Boeing 767-200 fly inn i WTC2. Han sammenligner så bildene og utfallet herav med bilder og utfall når han programmerer inn dataene fra de mange fotografier og videoopptak – som hevdes å være genuine – av flyet som fløy inn i WTC2. Konklusjonen er fascinerende: De aller fleste bildene og videoopptakene kan avvises som fabrikasjoner og manipulerte opptak. De ekskluderer hverandre når det gjelder den eksakte formen på flyet, flyets bane og hastighet. Det synes å ha vært mange forfalskere som har laget hver sin forfalskning. Hver forfalsker har gjort sine personlige valg og småfeil. Ingenting tyder på at de har samarbeidet med hverandre.

Torstein Viddal. © norske LMDFotnoter:
1 911scholars.org/#Books

2 fredsvagt.dk/om/syvende

3 thepentacon.com

4 www.911research.dsl.pipex.com/ggua175

(…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler. Allerede abonnent? Logg inn.
Digitalt abonnent
Fra 49Kr.
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Årsabonnement
649Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Kvartalsabonnement
159Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver