Et nytt blikk på slavehandelen

Handel med Afrikas menn og kvinner er dokumentert siden oldtiden. Den begynte lenge før de moderne europeerne ankom kysten av Afrika. Men kolonitidens slavehandel skilte seg ut med sin framherskende rasetenkning, og de enorme innvirkningene den fikk på befolkningen i Afrika. Mellom 1780- og 1820-tallet ble nærmere hundre tusen afrikanere fraktet bort fra kontinentet hvert år. Selv om slavehandelen i seg selv ikke ga stor avkastning, var den en sentral bestanddel i de europeiske kolonimaktenes verdensherredømme.

Historien om slavehandelen har vært gjenstand for mye uenighet både i vitenskapelige miljøer og blant aktivister og organisasjoner. Handel med Afrikas menn og kvinner er dokumentert siden oldtiden, og begynte lenge før den moderne tids europeere utforsket kysten av det afrikanske kontinentet. Det er vesentlig å skille mellom tre store former for slavehandel som gjorde den svarte befolkningen til hovedkilden, for ikke å si den eneste kilden for forsyninger av fanger: Det som kalles den orientalske handelen, handelen innad i Afrika, og kolonitidens europeiske slavehandel. Disse tre oppsto ikke i samme tidsrom og varte heller ikke like lenge, men i kolonitiden fantes alle samtidig.

  (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller logg inn.

Default thumbnail
Forrige sak

Løgnens kreative kraft

Default thumbnail
Neste sak

De blå sommerfuglenes grav

Andre saker om Historie

Den store illusjonen

Før både første og andre verdenskrig fikk britiske Norman Angell mye oppmerksomhet for sin teori om

0 kr 0

Logg inn

Ikke abonnent? Tegn abonnement her.