«There’s something rotten?»

Jyllands-Posten, som publiserte Muhammed-karikaturene, nektet for noen år siden å publisere en karikatur som viste Jesus med en tornekrans av bomber, som angrep abortklinikker.

«En liten europeisk nasjon forsvarer ytringsfriheten med stort mot»; «et gjestfritt og tolerant folk overrumples av barbariske krefter»; «en regjering forferdes av at religionen blander seg inn i den politiske sfæren»: Slike klisjeer har versert om Danmark i forbindelse med de siste ukenes polemikk rundt karikarturtegningene av profeten Muhammed.

Hvis man skraper litt i overflaten trer imidlertid et helt annet bilde fram. Danmark er alt annet enn en sekulær stat. Ikke bare er kirken ikke løsrevet fra staten, det finnes også en statsreligion, luthersk protestantisme, som blant annet betyr at prester er statstjenestemenn og kristendomsundervisning er obligatorisk i skolen.1
Toleransen er alvorlig svekket i et land der et politisk flertall fra sentrum-høyre sitter med makten med støtte fra en høyreekstremt parti, Dansk folkeparti, som ikke står tilbake for Frankrikes Front national på noen som helst måte. Som journalisten Martin Burcharth bemerker: «Vi dansker er blitt mer og mer fremmedfiendtlige. Publiseringen av karikaturene har lite å gjøre med en vilje til å føre en reell debatt om selvsensur og ytringsfrihet. Karikaturene må forstås i sammenheng med det rådende klima av underliggende fiendtlighet mot alt som er muslimsk hos oss».2
Jyllands-Posten, som publiserte Muhammed-karikaturene,3 nektet for øvrig for noen år siden å publisere en karikatur som viste Jesus med en tornekrans av bomber, som angrep abortklinikker.
Pressefriheten bør forsvares. Det er uakseptabelt å gå til angrep på konsulater og ambassader, og enda mer forkastelig å sette fyr på dem. Ja, mediene skal utfordre tabuer, men det krever mest mot å angripe tabuene i sitt eget samfunn enn tabuene i andre. I Frankrike forventer vi derfor at det nå vil komme karikaturer – og artikler – som angriper store medieeiere som Dassault og Lagardère.

1 Heidi Bojsen, professor ved Universitetet i Roskilde og Johan J. Malki Jepsen, statsviter i København: «Un contexte danois caricatural» (En karikert dansk kontekst), Libération, 9. februar 2006.
2 «Denmark?s problem with Muslims», International Herald Tribune, 13- februar 2006.
3 Journalisten som var ansvarlig for publiseringen av karikaturene, lagde i 29. oktober 2004 et ettergivende intervju med Daniel Pipes, en av de ansvarlige for heksejakten på amerikanske universiteter på alle som kritiserer Israels politikk.